Na cintoríne v obci sa zachoval spoločný hrob nemeckých vojakov, ktorí zahynuli v apríli 1945. Jedným z nich je Fritz Ullmann. Pamätnú tabuľu na náhrobník venovali jeho deti.
Nevieme, či hrobové miesto vzniklo v čase, keď bola obec ešte pod nemeckou kontrolou, alebo po nariadených exhumáciách v roku 1948. Tri dni pred oslobodením obce prepadla čata Reptovej partizánskej skupiny zajatecký tábor v obci, z ktorého oslobodila 67 sovietskych vojakov. Pri akcii malo prísť o život 8 nemeckých vojakov, ďalších 5 bolo zajatých. Približne rovnaký počet mŕtvych nemeckých vojakov mal ostať po delostreleckom zásahu na hradskej v Hrubom šranku v čase prechodu frontu. Pochovaní boli na mieste smrti. Pri exhumáciách vykonaných 30. novembra až 2. decembra 1948 sa ich počet v Hrubom šranku pre značnú devastáciu tiel len odhadol na 8, celkový počet v chotári kronika neuviedla.

Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 102;
Kronika obce Pl. Podhradie - II. diel, in: e-kroniky.sk, str. 30, 45

Kamerové systémy