V chotári Studienky na kraji hája má pomník lesník (poľovník ?) Florian Subjak, ktorého zastrelil pytliak. Domáci hovoria tomuto miestu U zabitého. Na pomníku, ktorý stojí pravdepodobne na mieste nešťastnej udalosti, je vytesaný nápis (FLORIAN SUBJAK * 12. II. 1920 15. II. 1946 SVOJU PRÁCU A POVINNOSŤ ZASTÁVAL SOM ČESTNE, NO GUĽKA PYTLIAKA VZALA MI ŽIVOT BOLESTNE).

 

Pomník padlých, Studienka
Nenarodeným deťom, Studienka

Kamerové systémy