Rodák z mesta Gbely Ferdiš Juriga (1874 - 1950), od roku 1905 vajnorský rímsko-katolícky farár, sa popri profesijnej a spoločenskej angažovanosti realizoval aj ako národný politik. Po krátkej epizóde v radoch maďarskej Ľudovej strany sa v závere roka 1905 stal spoluzakladateľom Slovenskej ľudovej strany (spočiatku ako krídla Slovenskej národnej strany, od roku 1913 samostatnej). Po parlamentných voľbách sa v 30. apríla 1906 stal poslancom Uhorského snemu za Stupavský okres. Takmer dva roky z doby mandátu však strávil vo väzení za publikovanie článkov kritických voči maďarskému národu. Vo voľbách v roku 1910 opätovne uspel za Stupavský okres. V tomto čase sa do Uhorského snemu dostali len traja slovenskí poslanci, kým v predchádzajúcich voľbách siedmi. Vzhľadom k vojne sa volebné obdobie predĺžilo až do roku 1918. V septembri 1918 sa utvorila Slovenská národná rada. F. Juriga ako člen rady 19. októbra vystúpil na sneme a v dlhej reči vyhlásil SNR za jediného politického reprezentanta slovenského národa a odoprel právo snemu rozhodovať za slovenský národ.
Andrej Danko (predseda SNR v rokoch 2016 až 2020, od roku 2012 predseda Slovenskej národnej strany) dal pri príležitosti 100-ho výročia vystúpenia Ferdiša Jurigu v Uhorskom sneme o sebaurčovacom práve Slovákov zhotoviť pamätnú tabuľu. Tabuľu osadili v roku 2018 pri budove mestského úradu.

Kamerové systémy