Závodský notár Ferdinand Jozef Huttya, rodák zo Skalice, mal nevšedný organizátorský talent, ktorý uplatnil pri rozvoji obce Závod. Spolupodieľal sa na založení hasičského spolku v obci v roku 1887. V rokoch 1893-1897 pripravoval výstavbu nového kostola Navštívenia Panny Márie a súbežne (1894 - 1899) aj novej obecnej školy; oboje v náročnom močaristom teréne.
Pamätná tabuľa venovaná Ferdinandovi Jozefovi Huttyovi bola osadená na budove starého kultúrneho domu. Pri slávnostnej prezentácii ju posvätil farár Peter Kudláč 15. októbra 2022.

Obetiam 2. svetovej vojny, Závod
Jozef Vrablec a Štefan Vrablec, Závod
Pomník padlých, Závod
Zosnulým hasičom, Závod
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Závod
Nenarodeným deťom, Závod
Kamerové systémy