Závodský notár Ferdinand Jozef Huttya, rodák zo Skalice, mal nevšedný organizátorský talent, ktorý uplatnil pri rozvoji obce Závod. Spolupodieľal sa na založení hasičského spolku v obci v roku 1887. V rokoch 1893-1897 pripravoval výstavbu nového kostola Navštívenia Panny Márie a súbežne (1894 - 1899) aj novej obecnej školy; oboje v náročnom močaristom teréne.
Pamätná tabuľa venovaná Ferdinandovi Jozefovi Huttyovi bola osadená na budove starého kultúrneho domu. Pri slávnostnej prezentácii ju posvätil farár Peter Kudláč 15. októbra 2022.

Kamerové systémy