A. Hlinka bol za kňaza vysvätený v roku 1889, pôsobil na rôznych kaplánskych miestach a od roku 1905 bol farárom v Ružomberku. V tej dobe sa už zapájal aj do politického diania. Za poburovanie a panslavizmus si odsedel vo väzení v Segedíne 33 mesiacov. Po vzniku ČSR kritizoval jej predstaviteľov a tajne vycestoval na mierovú konferenciu do Paríža, za to bol následne tiež 7 mesiacov vo väzení. Prepustili ho po zvolení za poslanca do Národného zhromaždenia za SĽS. V poslaneckých funkciách zotrval až do svojej smrti v roku 1938. Od roku 1920 bol predsedom Spolku sv. Vojtecha.
Dňa 24. augusta 2014 na budove Exercičného domu v Marianke posvätili bustu Andreja Hlinku so sprievodnou pamätnou tabuľou. Autorom busty je sochár Ján Koniarek. Na pamätnej tabuli je Hlinkov citát, ktorý vyslovil v prejave pri návšteve Marianky v auguste 1930. Donormi pamätnej tabule bola Matica slovenská a Kongregácia bratov tešiteľov. Udalosť sa konala pri stopäťdesiatom výročí narodenia kňaza v rámci Roka Andreja Hlinku, keď mu odhalili aj ďalšie pamätníky. Už 26. júla odhalila Matica Slovenská Hlinkovu bustu v Terchovej počas folklórneho festivalu a ďalšiu 1. augusta v Martine na matičných slávnostiach. Pamätnú tabuľu Hlinkovi od sochára Milana Marciňu odhalili potom v Nitre 23. septembra.

Pietne miesto Lufi, Marianka
Nenarodeným deťom, Marianka
Pomník padlých, Marianka
Obetiam 2. svetovej vojny, Marianka
Hrdinom SNP, Marianka

Kamerové systémy