V období 1. ČSR žila vo Svätom Jure približne stovka židov. Po vzniku Slovenského štátu sa ich situácia zdramatizovala už aj preto, že v Jure žila početná nemecká menšina. Židom v Jure bola podpálená synagóga a obradová hala na cintoríne. Asi už po prvej vlne deportácií v roku 1942 všetci židovskí obyvatelia (84 osôb) skončili v koncentračných táboroch. Po vojne sa žiadny z nich nevrátil.
Podľa nápisu na pamätnej stene je táto venovaná pamiatke všetkých židovských obyvateľov Svätého Jura, so zvláštnym pripomenutím tých, ktorí zahynuli počas holokaustu. Pamätná stena v parčíku na Dukelskej ulici bola odhalená v júli roku 2000. Na pamätnej tabuli sú mená židovských rodín, vyvraždených v koncentračných táboroch.

VEČNÁ PAMIATKA - IN EVERLASTING MEMORY - זכרון נצח

ŽIDOM SVÄTÉHO JURA, KTORÍ TU ŽILI A ZOMRELI
A TÝM, KTORÝ ZAHYNULI V HOLOKAUSTE
TO THE JEWS OF SVÄTÝ JUR WHO LIVED AND DIED HERE
AND TO THOSE WHO PERISHED IN THE HOLOCAUST

 

SVÄTOJURSKÍ ŽIDIA
KTORÍ SA NEVRÁTILI Z TÁBOROV SMRTI

Z RODÍN

ANTMAN
BOJNITZER
ENDLER
FALTIČEK
GOLDBERG
GUTMANN
HORETZKY
HÜBSCH
JAKUBOVIČ
KEMÉNY
KÖNIG

KOHN
MAYER
NATAN
ÖHLER
POLITZER
ROSENFELD
SÁRKANY
SCHUBERT
SCHWARZ
SOBEL
WEISS

A RABÍN FILIP WEISS S RODINOU

 

 

Katarína Popelková, Beáta Vlasáková: Svätý Jur v 20 storočí, in: Svätý Jur 1209-2009 - Dejiny písané vínom, Svätý Jur 2009, str. 184, 185, 199

Pomník padlých - evanjelici, Svätý Jur
Nenarodeným deťom, Svätý Jur
Piaristické gymnázium, Svätý Jur
Výročie mesta, Svätý Jur
Pomník padlých - katolíci, Svätý Jur
Obetiam 2. svetovej vojny, Svätý Jur
Padlým hrdinom SNP, Svätý Jur
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Svätý Jur
Alexander Zahlbruckner (1860 - 1938), Svätý Jur
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Svätý Jur
Michal Dočolomanský (1942 - 2008), Svätý Jur
Padlým červenoarmejcom, Svätý Jur
Ray Wallace Allen († 1944), Svätý Jur
Kamerové systémy