Rodák z Dechtíc František Vladimír Šimončič pre obvinenie z panslavizmus nedokončil štúdium na uhorských školách. Istý čas pobýval v Rusku, kde pracoval ako vychovávateľ, od roku 1877 v Chtelnici ako obuvník. Po vypuknutí 1. svetovej vojny bol zatknutý, ako rusofila ho obvinili z buričstva. Bol väznený v Piešťanoch, v Bratislave, zomrel vo vojenskej nemocnici v Enyingu pri meste Vesprém.
Pamätná tabuľa bola Šimončičovi odhalená 28. októbra 1925 na bývalej Novej ulici na dome Michala Kňazíka, kde prežil veľkú časť života. Finančné zabezpečenie akcie zorganizoval učiteľ Florián Matúš. Po asanovaní domu bola tabuľa uložená v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

PAMIATKA
NÁRODNÉHO HRDINY
VLADIMÍRA
ŠIMONČIČ
KTORÝ PRE NÁROD ŽIL
ZA RYDZE SLOVENSKÉ SMÝŠLANIE
ŽIVOT OBETOVAL
*1841      †1919

 

Jaroslav Polakovič: Chtelnica - 790 rokov, Chtelnica 1998, str. 168, 194

Kamerové systémy