V roku 1868 boli v uhorskom sneme schválené 4 pedagogické školy pre Horné Uhorsko, okrem Modry aj v Kláštore pod Znievom, Spišskej Novej Vsi a Leviciach. Učiteľský ústav v Modre bol otvorený 21. septembra 1870. Budovu pre školské účely mu uvoľnilo v tom roku zrušené evanjelické gymnázium. V roku 1888 sa ústav presťahoval do novopostavenej budovy, v ktorej sídli doteraz Do 1. ročníka sa zapísalo 10 žiakov, mali vtedy k dispozícii 4 učiteľov. Zámerom ústavu až do vzniku Československa bolo napomáhať v šírení maďarčiny (maďarizácie) na slovenskom území, ale v histórii ústavu boli vždy aj pedagógovia, ktorí napracovali podľa týchto intencií. Od roku 1919 do 1927 sa dočasným správcom školy stal pobočník M. R. Štefánika Ferdinand Písecký, ktorý v ústave nastolil nové pomery. Učitelia a žiaci so silným maďarským povedomím školu vtedy opustili. Po vzniku Slovenského štátu museli školu a Slovensko opustiť všetci učitelia českej národnosti. Škola v tomto období uprednostňovala výchovu žiačok. V neskoršom období po vojne sa často menili koncepcie školského vzdelávania a v ústave zanikla výuka pedagógov základných škôl, zostala len výuka učiteliek materských škôl a vychovávateľov. Pedagogický charakter ústavu sa však od svojho založenia nikdy nezmenil.
Na budove pedagogickej školy je od októbra 1970 umiestnená pamätná tabuľa, ktorá v tom roku pripomenula sté výročie učiteľského ústavu v Modre.

 

Jozef Pavlík: Pamätnica modranského učiteľského ústavu 1870-1970, Bratislava 1970

Blízke pamätníky

Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy