Pri 750. výročí prvej písomnej zmienky o Svätom Jure bola na historickej budove, v ktorej sídlil miestny úrad, osadená mramorová pamätná tabuľa. Tabuľa chronologickým usporiadaním zaznamenáva historické míľniky mesta, ktoré vzniklo na základe slovanskej osady. Prvou písomnou zmienkou je darovacia listina kráľa Ondreja II. z roku 1209, ktorou sa pánom Svätého Jura stal Šebeš. Svätý Jur získal v roku 1647 výsady slobodného kráľovského mesta. Krátko po vzniku Československa sa stal obcou a bol ňou aj v čase, keď sa 20. septembra 1959 odhalila spomenutá pamätná tabuľa.

 

Kamerové systémy