Pri 750. výročí prvej písomnej zmienky o Svätom Jure bola na historickej budove, v ktorej sídlil miestny úrad, osadená mramorová pamätná tabuľa. Tabuľa chronologickým usporiadaním zaznamenáva historické míľniky mesta, ktoré vzniklo na základe slovanskej osady. Prvou písomnou zmienkou je darovacia listina kráľa Ondreja II. z roku 1209, ktorou sa pánom Svätého Jura stal Šebeš. Svätý Jur získal v roku 1647 výsady slobodného kráľovského mesta. Krátko po vzniku Československa sa stal obcou a bol ňou aj v čase, keď sa 20. septembra 1959 odhalila spomenutá pamätná tabuľa.

 

Pomník padlých - evanjelici, Svätý Jur
Nenarodeným deťom, Svätý Jur
Piaristické gymnázium, Svätý Jur
Pomník padlých - katolíci, Svätý Jur
Obetiam 2. svetovej vojny, Svätý Jur
Padlým hrdinom SNP, Svätý Jur
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Svätý Jur
Alexander Zahlbruckner (1860 - 1938), Svätý Jur
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Svätý Jur
Michal Dočolomanský (1942 - 2008), Svätý Jur
Židovským obyvateľom, Svätý Jur
Padlým červenoarmejcom, Svätý Jur
Ray Wallace Allen († 1944), Svätý Jur

Kamerové systémy