V 50-tych rokoch minulého storočia sa v Kráľovej rozhodli postaviť si kultúrny dom. Ustanovili si preto v roku 1956 organizátorskú komisiu, vedenú učiteľom Jánom Galášom. Pozemok a materiál na stavbu získali od mesta Modra. Nasledujúci rok začali s výstavbou v akcii Z (z väčšej časti založenej na dobrovoľníckej práci). Kultúrny dom bol oficiálne otvorený 31. decembra 1971. Správcom domu sa stal Ján Galáš.
Osadenie pamätnej tabule v priestoroch kultúrneho domu v Kráľovej bolo jednou z akcií pri 400-tom výročí povýšenia Modry na slobodné kráľovské mesto. Tabuľu k príležitosti 50-teho výročia začatia stavby KD odhalil primátor Modry P. Majtán 26. septembra 2007. Podujatie osadenia pamätnej tabule zorganizovalo občianske združenie Kráľovan spolu s Modrou. Na pamätnú tabulu prispeli zo zbierky jednotliví obyvatelia a firmy z mestských častí Modry.

 

(red): Odhalenie pamätnej tabule v KD Kráľová, in: Modranské zvesti 18/2007, str. 4;

Viera Jančovičová, Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry, Modra 2008, str. 82, 83

Blízke pamätníky

Kamerové systémy