V 50-tych rokoch minulého storočia sa v Kráľovej rozhodli postaviť si kultúrny dom. Ustanovili si preto v roku 1956 organizátorskú komisiu, vedenú učiteľom Jánom Galášom. Pozemok a materiál na stavbu získali od mesta Modra. Nasledujúci rok začali s výstavbou v akcii Z (z väčšej časti založenej na dobrovoľníckej práci). Kultúrny dom bol oficiálne otvorený 31. decembra 1971. Správcom domu sa stal Ján Galáš.
Osadenie pamätnej tabule v priestoroch kultúrneho domu v Kráľovej bolo jednou z akcií pri 400-tom výročí povýšenia Modry na slobodné kráľovské mesto. Tabuľu k príležitosti 50-teho výročia začatia stavby KD odhalil primátor Modry P. Majtán 26. septembra 2007. Podujatie osadenia pamätnej tabule zorganizovalo občianske združenie Kráľovan spolu s Modrou. Na pamätnú tabulu prispeli zo zbierky jednotliví obyvatelia a firmy z mestských častí Modry.

 

(red): Odhalenie pamätnej tabule v KD Kráľová, in: Modranské zvesti 18/2007, str. 4;

Viera Jančovičová, Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry, Modra 2008, str. 82, 83

Blízke pamätníky

Daniel Minich (1823 - 1900), Modra
Mejzin Useini (1942 - 2010), Modra
Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy