Pri výročí 1. písomnej zmienky o Modre bola v roku 1958 v podjazde budovy bývalého mestského úradu umiestnená pamätná tabuľa. Dal ju zhotoviť vtedajší Mestský národný výbor. Tabuľa spomína niekoľko privilégií, ktoré Modra získala. Doba však priniesla aj niektoré zmeny v poznaní, dnes sa listina hlásiaca sa k roku 1158 považuje za falzifikát. Najstarším písomným prameňom, v ktorom je prvýkrát spomenutá Modra ako villa Modor, je listina kráľa Belu IV. s popisom hranice pezinského chotára.

Blízke pamätníky

Kamerové systémy