Komunistický režim zriadil v Československu v rokoch 1948-1954 nútené tábory práce s vojenským režimom, známe pod skratkou PTP ako pomocné technické prápory, pre nespoľahlivých občanov. Bola to alternatíva vojenskej služby pre oponentov režimu a inteligenciu, vyjadrujúcu výhrady k socialistickej spoločnosti a pre ľudí z majetnejších rodín, ktorým znárodnili majetok. Zbrane mať nesmeli, pre režim to boli zradcovia a nepriatelia spoločnosti, ktorých perzekuovali aj po prepustení z táborov.
K pripomenutiu občanov, prinútených nastúpiť do táborov, bola v Pezinku na budove bývalého súdu a väznice odhalená 19. apríla 2013 pamätná tabuľa. Dal ju zhotoviť Slovenský zväz VTNP PTP už v roku 2005, ale dlho nenašiel vhodné miesto na jej osadenie.

 

(r): Odhalenie pamätnej tabule bývalým príslušníkom PTP, in: Pezinčan 4/2013

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy