Komunistický režim zriadil v Československu v rokoch 1948-1954 nútené tábory práce s vojenským režimom, známe pod skratkou PTP ako pomocné technické prápory, pre nespoľahlivých občanov. Bola to alternatíva vojenskej služby pre oponentov režimu a inteligenciu, vyjadrujúcu výhrady k socialistickej spoločnosti a pre ľudí z majetnejších rodín, ktorým znárodnili majetok. Zbrane mať nesmeli, pre režim to boli zradcovia a nepriatelia spoločnosti, ktorých perzekuovali aj po prepustení z táborov.
K pripomenutiu občanov, prinútených nastúpiť do táborov, bola v Pezinku na budove bývalého súdu a väznice odhalená 19. apríla 2013 pamätná tabuľa. Dal ju zhotoviť Slovenský zväz VTNP PTP už v roku 2005, ale dlho nenašiel vhodné miesto na jej osadenie.

 

(r): Odhalenie pamätnej tabule bývalým príslušníkom PTP, in: Pezinčan 4/2013

Kamerové systémy