Vladimir Ragimov sa narodil v roku 1926 v azerbajdžanskom Baku. Ako vojak Červenej armády oslobodzoval Slovensko. Bol členom oddielu, ktorý v lesoch nad Svätým Jurom vykonával výzvednú činnosť na území nepriateľa. Pri návrate k materskej jednotke ho 3. apríla 1945 zabila guľka nepriateľa. Bol pochovaný pravdepodobne na mieste smrti.

Igor Schmidt: Spomenie si niekto ďalší a pomôže?, in: Bojovník 20/2011, str. 9

Stena trvalých hodnôt, Svätý Jur
Konská železnica, Svätý Jur
Osada v Panónskom háji, Svätý Jur
Kamerové systémy