Vincent Lechovič sa narodil v Doľanoch. V roku 1949 bol v Ríme vysvätený za kňaza. Od nasledujúceho roku takmer tri desaťročia pôsobil ako misionár v Indonézii. Na dovolenke v Európe v roku 1979 však jeho život poznačila mozgová porážka a čiastočne ochrnul. Zvyšok života potom prežil v misijnom dome v rakúskom Mödlingu, kde aj zomrel.
S inštaláciou pamätnej tabule na rodný dom V. Lechoviča sa počítalo už v roku 2011. Dátum sa nepodarilo dodržať pre opravu fasády domu. Pamätná tabuľa bola odhalená a dom bol posvätený 16. júna 2012 po slávnostnej omši. Donorom pamätnej tabule boli Barbora a Aurélia Pikulíkové a rodina Leoša Hrdličku.

Rodný dom
VINCENTA LECHOVIČA
misionár na ostrove TIMOR - INDONÉZIA
* 13. VI. 1922 v OMPITÁLI
+ 24. X. 1995 v MÖDLINGU - RAKÚSKO
tam aj pochovaný
Horlivý kňaz, hlásateľ viery, šíriteľ osvety

                         Vďační rodáci r. 2010

 

Jozef Krchňák: Naši slávni Doľančania, in: Doľanské noviny 2/2011, str. 8, 9;

??: Spomienka na dolianskeho rodáka , pátra Vincenta Lechoviča, in: Doľanské noviny 3/2012, str. 2, 3

Štefan Mikuš (1859 - 1921), Doľany
Michal Averin († 1944), Doľany
Juraj Fándly - Juraj Palkovič, Doľany
Juraj Fándly - pomník na cintoríne, Doľany
Juraj Fándly (1750 - 1811), Doľany
Štefan Zloch (1910 - 1992), Doľany
Kamerové systémy