Viliam Westsik bol známy ako poľnohospodársky odborník. Narodil sa v Modre, zomrel v Nyiregyháze. V roku 1913 viedol roľnícku školu na Oravskom Podzámku. Po rozpade monarchie odišiel do Maďarska a ďalším jeho pôsobiskom bol učiteľský ústav v Kiskunfélegyháze. V Nyiregyháze zriadil výskumné pracovisko, ktoré sa venovalo zúrodňovaniu pôdy. Popri tom napísal rad odborných prác a získal vedecký titul.
Pamätnú tabuľu V. Westsikovi na jeho rodnom dome v Modre dalo zhotoviť mesto v roku 1983.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy