Podľa pamätnej tabule vojak Červenej armády Vasja Ivanovič Stolbov (Вася Иванович Столбов) zahynul 8. apríla 1945 v Harmónii pri oslobodzovacích bojoch v chotári Modry. V Harmónii pred vilou Šrobár boli pochovaní dvaja sovietski vojaci v hodnosti poručíkov Dmitrij Konstantinovič Admakin a Vasil Arzentinič Skačenko.
Dvojjazyčná slovensko-ruská pamätná tabuľa s portrétom V. I. Stolbova sa nachádza v Harmónii na vile Bratislava.

TU POLOŽIL HRDINSKY
SVOJ ŽIVOT KOMSOMOLEC
VASIA IVANOVIČ STOLBOV
PRI OSLOBODZOVANÍ
NAŠEJ DRAHEJ VLASTI
DŇA 8. APRÍLA 1945

Здесь погиб советский
герой комсомолец
Вася Иванович Столбов
дня 8. апреля 1945 г.

 

Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 158

Blízke pamätníky

Kamerové systémy