Osudu saleziánskeho kňaza Titusa Zemana sa venujeme na viacerých miestach pri jeho pamätníkoch vo Vajnoroch, Ružinove, Šaštíne a Brodskom. S Cajlou ho spojila okolnosť, že sa tu v roku 1951 ukrýval u rodiny Šilhárovej.
Pri príležitosti prevzatia relikvií Titusa Zemana pezinskou farnosťou bola 13. septembra 2020 odhalená pamätná tabuľa venovaná Titusovi Zemanovi. Osadená bola v kostolnom dvore, po hodovej záhradnej omši ju odhalili pezinský farár Andrej Šottník a Zemanov synovec Michal Radošinský. Tabuľu požehnal saleziánsky kňaz Jozef Luscoň.

Peter Sandtner: Pezinok - odhalenie pamätnej tabule, 13. 9. 2020, in: kpvs.sk

Kamerové systémy