Osudu saleziánskeho kňaza Titusa Zemana sa venujeme na viacerých miestach pri jeho pamätníkoch vo Vajnoroch, Ružinove, Šaštíne a Brodskom. S Cajlou ho spojila okolnosť, že sa tu v roku 1951 ukrýval u rodiny Šilhárovej.
Pri príležitosti prevzatia relikvií Titusa Zemana pezinskou farnosťou bola 13. septembra 2020 odhalená pamätná tabuľa venovaná Titusovi Zemanovi. Osadená bola v kostolnom dvore, po hodovej záhradnej omši ju odhalili pezinský farár Andrej Šottník a Zemanov synovec Michal Radošinský. Tabuľu požehnal saleziánsky kňaz Jozef Luscoň.

Peter Sandtner: Pezinok - odhalenie pamätnej tabule, 13. 9. 2020, in: kpvs.sk

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy