Nová synagóga v Pezinku s dvomi nárožnými vežičkami na priečelí v orientálnom štýle bola postavená v roku 1869. Uzatvorili ju v roku 1943. Po vojne sa stala skladiskom a v roku 1957 ju asanovali. Na jej mieste postavili budovu banky.
Na pripomenutie existencie synagógy bola v roku 2002 odhalená na budove banky pamätná tabuľa, ktorú venovalo mesto.

Kamerové systémy