V Holombeckej doline v chotári Modry bol mohutný gaštan, ktorému sa hovorilo Štúrov strom. Podľa rozprávania obyvateľov Ľudovít Štúr pod gaštanom, ktorý vyťali po roku 1945, rád sedával. V roku 1956 osadili na tomto mieste lavičku z travertínových platní. Bol na nej nápis so Štúrovými veršami.

DO TOHTO ZÁTIŠIA
V R. 1851-1855
RÁD CHODIEVAL

ĽUDOVÍT ŠTÚR

SAMOTEN V HÁJI,
KDE HLASU NEHLESNE,
ZAMYŠLEN SEDĚ?
V MYŠLENKÁCH SE TRATÍM.

 

Štúrova lavička sa nevyhla vandalizmu a samotný travertín ľahko zvetral, zo Štúrovho pomníka zostalo za dve desaťročia úbohé torzo. V roku 1982 boli jeho zvyšky odstránené.
V roku 1983 bol na mieste postavený nový pamätník v podobe kamennej mohyly, ktorý bol vybudovaný v spolupráci mesta Modry, Múzea Ľudovíta Štúra a Správy CHKO Malé Karpaty. Vznikla myšlienka oživiť miesto poriadaním poetických večerov. Prvý sa tu konal 18. mája v spomenutom roku za účasti prozaika Vincenta Šikulu a básnika Vojtecha Kondróta.
V roku 1989 dalo Múzeum Ľudovíta Štúra za finančnej podpory ministerstva kultúry miesto obnoviť. Nové pamätné miesto bolo vybudované podľa návrhu architektov Kataríny Fischerovej a Dušana Fischera a sochára Martina Lettricha. Cez novú betónovú lavičku bol prehodený bronzový Štúrov plášť. Pred lavičkou boli štyri betónové pilieriky s bronzovými tabuľkami s veršami Ľ. Štúra. Po roku 2004 boli tabuľky odcudzené vandalmi alebo zberačmi kovov a po roku 2007 aj samotný plášť. Foto nepoškodenej lavičky z www.hiking.sk.

 

Oľga Pavúková: Modra Ľudovíta Štúra, Modra (1984?), str. 53;

Viera Jančovičová, Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry, Modra 2008, str. 22

Blízke pamätníky

Kamerové systémy