V Holombeckej doline v chotári Modry bol mohutný gaštan, ktorému sa hovorilo Štúrov strom. Podľa rozprávania obyvateľov Ľudovít Štúr pod gaštanom, ktorý vyťali po roku 1945, rád sedával. V roku 1956 osadili na tomto mieste lavičku z travertínových platní. Bol na nej nápis so Štúrovými veršami.

DO TOHTO ZÁTIŠIA
V R. 1851-1855
RÁD CHODIEVAL

ĽUDOVÍT ŠTÚR

SAMOTEN V HÁJI,
KDE HLASU NEHLESNE,
ZAMYŠLEN SEDĚ?
V MYŠLENKÁCH SE TRATÍM.

 

Štúrova lavička sa nevyhla vandalizmu a samotný travertín ľahko zvetral, zo Štúrovho pomníka zostalo za dve desaťročia úbohé torzo. V roku 1982 boli jeho zvyšky odstránené.
V roku 1983 bol na mieste postavený nový pamätník v podobe kamennej mohyly, ktorý bol vybudovaný v spolupráci mesta Modry, Múzea Ľudovíta Štúra a Správy CHKO Malé Karpaty. Vznikla myšlienka oživiť miesto poriadaním poetických večerov. Prvý sa tu konal 18. mája v spomenutom roku za účasti prozaika Vincenta Šikulu a básnika Vojtecha Kondróta.
V roku 1989 dalo Múzeum Ľudovíta Štúra za finančnej podpory ministerstva kultúry miesto obnoviť. Nové pamätné miesto bolo vybudované podľa návrhu architektov Kataríny Fischerovej a Dušana Fischera a sochára Martina Lettricha. Cez novú betónovú lavičku bol prehodený bronzový Štúrov plášť. Pred lavičkou boli štyri betónové pilieriky s bronzovými tabuľkami s veršami Ľ. Štúra. Po roku 2004 boli tabuľky odcudzené vandalmi alebo zberačmi kovov a po roku 2007 aj samotný plášť. Foto nepoškodenej lavičky z www.hiking.sk.

 

Oľga Pavúková: Modra Ľudovíta Štúra, Modra (1984?), str. 53;

Viera Jančovičová, Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry, Modra 2008, str. 22

Blízke pamätníky

Daniel Minich (1823 - 1900), Modra
Mejzin Useini (1942 - 2010), Modra
Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy