Pri karmelskej kaplnke bola založená stena vďaky Panne Márii. Podľa nápisu na ústrednej tabuľke sa domnievame, že vznikla bezprostredne po prechode frontu 2. svetovej vojny. Rad ďakovných tabuliek so vzťahom k vojnovej dobe doplnili v neskoršom čase tabuľky osadené z iného dôvodu. Nateraz poslednú na prázdne miesto doplnili v roku 2021. Na tabuľkách sú mená rodín: Ležovičová, Ružičková, rodina M. a Š. Š., Repová, bratia Jelenkovia s matkou, Kučerová, Brázdovičová, Hečková, Štibraných, Lukačková, Gašparovičová, Brázdovičová, Guldanová, S. S., R. P., rodina B. Brázdovičovej, rodina Róbera Maršíka, R. A. P., dve tabuľky dedikovali: ženy a panny a manželia.

MATIČKO BOŽIA
ďakujeme Ti vrúcne za ochranu
počas fronty v r. 1945.
Prosíme Ťa snažne
chráň nás i v budúcnosti
od každého nebezpečia.
Mariánski ctitelia.

 

Kamerové systémy