Stenu trvalých hodnôt na historickej budove bývalých kasární vo Svätom Jure zriadil výtvarný umelec Fero Guldan. Svojich prvých päť hlinených pamätných tabúľ na fasáde osadil koncom roka 2017. Boli dedikované väčšinou domácim osobnostiam z mesta. Okrem jednej tabule, venovanej právoplatne odsúdenej osobe v niekedy spochybňovanom súdnom procese, ostatné zotrvali. Výtvarník Guldan ich neskôr doplnil ďalšími.

Jozef Mikloško: Svätojurské tabule Fera Guldana, 10. 12. 2017, in: bog.sme.sk

Vladimir Ragimov († 1945), Svätý Jur
Konská železnica, Svätý Jur
Osada v Panónskom háji, Svätý Jur
Kamerové systémy