Doľanský rodák Štefan Zloch bol v roku 1938 vysvätený za kňaza. Od roku 1939 pôsobil dlhé obdobie ako misionár v Číne, neskôr ako pedagóg na katolíckej univerzite v Pekingu. Po víťazstve komunizmu ho tam ale v roku 1951 zatkli, rok väznili a potom vyhostili z krajiny. Po krátkej zástavke v Nemecku a Anglicku pôsobil na misiách v Japonsku (1953-1958). V rokoch 1959 až 1963 bol riaditeľom misijného inštitútu pre afrických a ázijských študentov vo Viedni, ktorý sám pomáhal zakladať. Od roku 1962 riadil mníchovské Kolégium sv. Pavla, ktoré malo rovnaké poslanie a od roku 1976 bolo určené aj pre študentov z východnej Európy. Š. Zloch zomrel v kňazskom domove v Beckove.
Na rodnom dome Š. Zlocha bola osadená pamätná tabuľa asi už v roku 2010. Pri spomienkovej slávnosti bola pamätná tabuľa 11. novembra 2012 posvätená.

Rodičovský dom ŠTEFANA ZLOCHA SVD
misionára v ČÍNE a JAPONSKU.
* 12. 9. 1910 v OMPITÁLI
+ 9. 11. 1992 v BECKOVE
pochovaný na cintoríne v rodnom OMPITÁLI.
Postavou malý, skromný, ale duchom veľký,
zapálený za Božiu vec.

                                Vďační rodáci r. 2010

 

Jozef Krchňák: Naši slávni Doľančania, in: Doľanské noviny 2/2011, str. 8;

??: Pripomíname si 20. výročie úmrtia pátra Štefana Zlocha, in: Doľanské noviny 4/2012, str. 6

Štefan Mikuš (1859 - 1921), Doľany
Michal Averin († 1944), Doľany
Juraj Fándly - Juraj Palkovič, Doľany
Juraj Fándly - pomník na cintoríne, Doľany
Juraj Fándly (1750 - 1811), Doľany
Vincent Lechovič (1922 - 1995), Doľany
Kamerové systémy