Štefan Sandtner sa narodil v Pezinku, učil sa na saleziánskom gymnáziu v Šaštíne a teologické vzdelanie získal na univerzite v Ríme. V roku 1943 bol vysvätený za kňaza. Keď ho v roku 1951 zatkla ŠTB po nevydarenom úteku skupiny kňazov a klerikov, ktorým napomáhal, bol v nasledujúcom roku odsúdený na 15 rokov väzenia za velezradu. Š. Sandtner popri kňazskom poslaní prekladal z cudzích jazykov a tvoril poéziu, stal sa pomerne známym básnikom katolíckej moderny.
Na bytovom dome na Záhradníckej ulici bola 29. apríla 2016 Š. Sandnerovi odhalená pamätná tabuľa. Po prepustení z väzenia v roku 1960 na amnestiu až do pádu socializmu prežil v tomto dome veľkú časť života. Pamätnú tabuľu odhalili primátor mesta Oliver Solga a provinciál slovenských saleziánov Marián Valábek, ktorý tabuľu pri tej príležitosti požehnal.

 

Peter Sandner: Odhalenie pamätnej tabule Štefanovi Sandtnerovi, in: Pezinčan 5/2016

Kamerové systémy