Štefan Sandtner sa narodil v Pezinku, učil sa na saleziánskom gymnáziu v Šaštíne a teologické vzdelanie získal na univerzite v Ríme. V roku 1943 bol vysvätený za kňaza. Keď ho v roku 1951 zatkla ŠTB po nevydarenom úteku skupiny kňazov a klerikov, ktorým napomáhal, bol v nasledujúcom roku odsúdený na 15 rokov väzenia za velezradu. Š. Sandtner popri kňazskom poslaní prekladal z cudzích jazykov a tvoril poéziu, stal sa pomerne známym básnikom katolíckej moderny.
Na bytovom dome na Záhradníckej ulici bola 29. apríla 2016 Š. Sandnerovi odhalená pamätná tabuľa. Po prepustení z väzenia v roku 1960 na amnestiu až do pádu socializmu prežil v tomto dome veľkú časť života. Pamätnú tabuľu odhalili primátor mesta Oliver Solga a provinciál slovenských saleziánov Marián Valábek, ktorý tabuľu pri tej príležitosti požehnal.

 

Peter Sandner: Odhalenie pamätnej tabule Štefanovi Sandtnerovi, in: Pezinčan 5/2016

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy