Pomník Štefanovi Pálffymu v Bratislave dali spoločne postaviť grófovi obdivovatelia, Obchodná a priemyselná komora, Jednota roľníkov a Bratislavský okrášľovací spolok, v ktorom bol Štefan Pálffy predsedom. Bol v tvare malej fontánky z ružového mramoru , na vrchole ktorej bola Pálffyho busta z bronzu. Pomník osadili v máji 1912 v parku na terajšom Komenského námestí. Autorom diela bol sochár Alojz Rigele, u ktorého si ho objednal Bratislavský okrášľovací spolok v júli predošlého roka.
Pálffyho príbuzní preniesli bustu na hrad Červený Kameň asi v roku 1921. Niekedy pred rokom 1924 dali pre ňu na nádvorí hradu postaviť nový podstavec. Busta bola počas prechodu frontu 2. svetovej vojny poškodená priestrelmi a v 50-tych rokoch ju odložili v hradných depozitoch. Podstavec z nádvoria po roku 2010 osadili do centra novovybudovaného francúzskeho parku pri hrade. S finančnou podporou Nadácie SPP bola zhotovená kópia busty a v novembri 2023 bola osadená na podstavec.
Pôvodný podstavec - fontánka bola z bratislavského námestia odstránená v 2. polovici 30-tych rokov 20. storočia. Koncom 90-tych rokov ju vybrali z bratislavského depozitu kamenných skulptúr na Čiernej Vode a po zreštaurovaní inštalovali na nádvorí Pálffyho paláca na Panskej ulici.

Matúš Benčík: Fontány v Bratislave, 2023, str.76;
TASR: K pamätníku Štefana na Červenom Kameni pribudla busta. 27. 11. 2023, in: kultura.pravda.sk

Rudolf Poizl († 1969), Častá
SNP, Častá
Ján Pálffy (1829 - 1908), Častá
Juraj Fándly (1750 - 1811), Častá
Pomník padlých, Častá
Kamerové systémy