Smolenický rodák Štefan Devan (*1914) narukoval v roku 1934 k letectvu. V roku 1937 ukončil pilotný výcvik v Hradci Králové v hodnosti desiatnika. Po vyhlásení samostatnosti Slovenského štátu a postupnej eskalácii napätia medzi Slovenskom a Maďarskom prišlo k tzv. Malej vojne. Bol nasadený na ochranu hraníc na východnom Slovensku. Lietal na drevenom dvojplošníku Avia B-534. 23. marca 1939 počas náletu na maďarskú kolónu medzi Kolbasovom a Uličom bol ťažko zranený pri protilietadlovej paľbe. Napriek tomu ešte dokázal pristáť v Stakčíne pri železnici, ale tu vykrvácal. Jeho pohreb s vojenskými poctami sa konal 27. marca v Smoleniciach. Na náhrobok mu zaliali tabatierku, ktorá sa neskôr stratila. Na rodnom dome mu bola odhalená pamätná tabuľa, ktorú v neskoršom období sňali.
V roku 1995 sa v Smoleniciach konala slávnosť, pri príležitosti ktorej minister vnútra povýšil Štefana Devana do hodnosti rotného in memoriam. V tom čase sa podarilo aj nájsť stratenú pamätnú tabuľu, ktorá je dnes asi exponátom miestneho múzea. Rodný dom sa medzičasom asanoval. Keď sa Matica slovenská spolu s obcou dohodli na osadení novej pamätnej tabule, bolo to možné už len na trávnatej ploche oproti miestu niekdajšieho domu. Novú pamätnú tabuľu Štefanovi Devanovi odhalili pri spomienkovej slávnosti 6. apríla 2019. Obec dala ešte začiatkom roka 2018 vymeniť kamennú textovú tabuľu na jeho náhrobku.

 

Pietne trampské miesto Čertov žľab, Smolenice
Nenarodeným deťom, Smolenice
Farské stredisko - Ján Pavol II., Smolenice
Ľuboš Stacho († 2005), Smolenice
Havária nemeckého lietadla, Smolenice
Jozef Pálffy (1853 - 1920), Smolenice
Štefan Banič - rodný dom, Smolenická Nová Ves
Štefan Jastrabík (1917 - 1981), Smolenice
Pomník padlých, Smolenická Nová Ves
Pomník padlých, Smolenice
Jozef Medový (1926 - 1999), Smolenice
Objavenie jaskyne Driny, Smolenice
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Smolenice
100 rokov železničnej trate, Smolenice
Kamerové systémy