Štefan Banič (1870 - 1941) sa narodil v Smolenickej Novej Vsi. V roku 1907 odišiel za prácou do USA. Skonštruoval tam padák, ktorý sám odskúšal a dal si ho patentovať. Patent predal a v roku 1920 sa vrátil do rodnej obce.
Po iniciatíve učiteľa Štefana Jastrabíka v roku 1968 postavili Štefanovi Baničovi na cintoríne v Smolenickej Novej Vsi nad hrobom nový pomník, ktorý slávnostne odhalili 28. (27?) októbra, pri 50-tom výročí vzniku Československa. Pomník brigádnicky postavili členovia miestnej organizácie Zväzarmu podľa návrhu sochára Tibora Bártfaya.

 

Pietne trampské miesto Čertov žľab, Smolenice
Nenarodeným deťom, Smolenice
Farské stredisko - Ján Pavol II., Smolenice
Ľuboš Stacho († 2005), Smolenice
Havária nemeckého lietadla, Smolenice
Štefan Devan († 1939), Smolenice
Jozef Pálffy (1853 - 1920), Smolenice
Štefan Banič - rodný dom, Smolenická Nová Ves
Štefan Jastrabík (1917 - 1981), Smolenice
Pomník padlých, Smolenická Nová Ves
Pomník padlých, Smolenice
Jozef Medový (1926 - 1999), Smolenice
Objavenie jaskyne Driny, Smolenice
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Smolenice
100 rokov železničnej trate, Smolenice
Kamerové systémy