Štefan Banič (1870 - 1941) sa narodil v Smolenickej Novej Vsi. V roku 1907 odišiel za prácou do USA. Skonštruoval tam padák, ktorý sám odskúšal a dal si ho patentovať. Patent predal a v roku 1920 sa vrátil do rodnej obce.
Po iniciatíve učiteľa Štefana Jastrabíka v roku 1968 postavili Štefanovi Baničovi na cintoríne v Smolenickej Novej Vsi nad hrobom nový pomník, ktorý slávnostne odhalili 28. (27?) októbra, pri 50-tom výročí vzniku Československa. Pomník brigádnicky postavili členovia miestnej organizácie Zväzarmu podľa návrhu sochára Tibora Bártfaya.

 

Kamerové systémy