Štefan Banič (1870 - 1941) sa narodil v Smolenickej Novej Vsi. V roku 1907 odišiel za prácou do USA. Skonštruoval tam variantu padáka, ktorého funkciu sám odskúšal skokom z mrakodrapu a padák si dal patentovať. Patent potom predal americkej armáde a v roku 1920 sa vrátil do rodnej obce. Tu pracoval ako murár a v skupine jaskyniarov sa aj so svojím synom Jánom podieľal na objavení jaskyne Driny.
Pred budovou bývalej školy v obci odhalili pamätník s bronzovou bustou 9. júna 2006. Odhalili ho spoločne starostka Smoleníc Pavlína Hornáčková a expremiér SR Ján Čarnogurský, ako zástupca Klubu vojenských výsadkárov. Na financovaní pamätníka sa podieľali rovnakým dielom rodná obec a KVV v Bratislave z finančných zbierok medzi slovenskými a českými výsadkármi. KVV bol aj iniciátorom zhotovenia pamätníka, plánoval ho odhaliť už v roku 2004 pri 90-tom výročí patentu padáka. Nepodarilo sa mu však včas zabezpečiť finančné prostriedky. Autorom busty je sochár Peter Valach, celkové dielo architektonicky pripravil Peter Sedláček.

 

Jozef Tuček: Pomník vynálezcovi padáka je skutočnosťou, in: Červené barety - Spravodaj KVV SR... 4/2006, str. 2;

Pavel Franík: Dôstojná spomienka na vynálezcu padáka Štefana Baniča, in: Červené barety - Spravodaj KVV SR... 4/2006, str. 9-12

Kamerové systémy