Pamätná tabuľa s menným zoznamom farárov pôsobiacich v rímskokatolíckej chtelnickej farnosti bola pred farou osadená v roku 1996. Iniciátorom pamätnej tabule bol Viliam Žatko.

DUCHOVNÍ SPRÁVCOVIA CHTELNICKEJ FARNOSTI
HEINRICH
ŠTEFAN
PAVOL MOŠOCI
VALERIAN EDMUNDUS
MARTIN SOMOLÁNI
MARTIN ĎURIKOVIČ
TOBIAŠ PIŠTEC
JÁN CHERLAY
JÁN ARVAY
FRANTIŠEK WITTINGER
DEK. JURAJ SIMONI
TH. DR. IMRICH BIVOLINI
JÁN KOMLOŠI
DEK. JÁN LOVIŠKOVIČ
1332-1337
1560-1561
1596-1623
1623-1625
1625-
-1634
1634-1637
1642-1645
1647-1657
1684-1706
1706-1727
1727-1732
1733-1746
1746-1783
DEK. TOMÁŠ CHOVANČEK
DEK. IGNÁC KUNST
ARC. DEK. MICHAL LACUŠKA
DEK. JURAJ OBERMAJER
ALOJZ TAGÁNI
TH. DR. JÁN OCHABA
ŠTEFAN SMOLÍK
PROF. VOJTECH BABULÍK
ŠTEFAN ONDRUŠEK
PETER MLYNKA
ELEMÍR TASSARI
RASTISLAV NITRAN
.
.
1783-1814
1814-1831
1831-1852
1852-1880
1880-1910
1910-1947
1947-1952
1952-1970
1970-1987
1987-1999
1999-2004
2004-
.
.
Z VĎAČNOSTI CHTELNICKÍ VERIACI Z PRÍLEŽITOSTI 195. VÝROČIA POSVIACKY KOSTOLA NAJSV. TROJICE.
29. 6. 1996

 

Popraveným partizánom († 1945), Chtelnica
Padlým v 2. svetovej vojne, Chtelnica
Oslobodenie, Chtelnica
Pomník padlých, Chtelnica
Rímskokatolícki kňazi z Chtelnice, Chtelnica
Československá lipa, Chtelnica
Významné udalosti Slovákov, Chtelnica
Kamerové systémy