Pomník padlým hrdinom SNP v Pezinku je dielom sochára Pavla Muchu. Sochár vypracoval tri návrhy a do konečnej podoby pomníka zahrnul prvky zo všetkých troch návrhov. Pri odhalení 2. novembra 1947 mal pomník len dvoch bojovníkov, postavu strážneho vojaka sochár Mucha dotvoril neskôr. Pomník je umiestnený v parku na mieste, kde bolo šesť hrobov sovietskych vojakov. V roku 2021 dalo mesto pomník zrenovovať.

VOJACI SBORU ČSL ARMÁDY
GEN. PEKNÍK KAROL
ROT. MARŠO JÁN
DES. SERŇÁK LADISLAV
DES. SLIMÁK ŠTEFAN
VOJ. KRAJČOVIČ JÁN
VOJ. KUNA PAVEL
PART. BUČEK TIMOTEJ
PART. KOLLÁR ŠTEFAN
PART. ULRICH VILIAM
1900 - 1944
1922 - 1944
1916 - 1944
1923 - 1945
1922 - 1944
1922 - 1945
1916 - 1945
1919 - 1945
1924 - 1945

 

Zo života osôb na pomníku je pomerne známy osud Karola Pekníka, ktorého spomíname na inom mieste (rodný dom, hrob). K ostatným menám s jednou výnimkou sa nám nepodarilo v dostupnej literatúre nič zistiť.
Štefan Kollár (*9.7.1919, Pezinok) bol v ZSSR vyškolený pre spravodajskú činnosť. Bol vysadený pri Banskej Bystrici 16. septembra 1944 ako člen partizánskej skupiny Vpred. Stal sa náčelníkom štábu jedného z jej oddielov, padol 26. januára 1945 pri Valašskej Belej.

 

Ján Milan Dubovský: Peripetie slobody, Pezinok 1997, str. 177, 178;
Stanislav Bursa: Štefan Kollár, in: Nezabudnúť..., Pezinok 2008, str. 82

Kamerové systémy