Pomník padlým hrdinom SNP v Pezinku je dielom sochára Pavla Muchu. Sochár vypracoval tri návrhy a do konečnej podoby pomníka zahrnul prvky zo všetkých troch návrhov. Pri odhalení 2. novembra 1947 mal pomník len dvoch bojovníkov, postavu strážneho vojaka sochár Mucha dotvoril neskôr. Pomník je umiestnený v parku na mieste, kde bolo šesť hrobov sovietskych vojakov. V roku 2021 dalo mesto pomník zrenovovať.

VOJACI SBORU ČSL ARMÁDY
GEN. PEKNÍK KAROL
ROT. MARŠO JÁN
DES. SERŇÁK LADISLAV
DES. SLIMÁK ŠTEFAN
VOJ. KRAJČOVIČ JÁN
VOJ. KUNA PAVEL
PART. BUČEK TIMOTEJ
PART. KOLLÁR ŠTEFAN
PART. ULRICH VILIAM
1900 - 1944
1922 - 1944
1916 - 1944
1923 - 1945
1922 - 1944
1922 - 1945
1916 - 1945
1919 - 1945
1924 - 1945

 

Zo života osôb na pomníku je pomerne známy osud Karola Pekníka, ktorého spomíname na inom mieste (rodný dom, hrob). K ostatným menám s jednou výnimkou sa nám nepodarilo v dostupnej literatúre nič zistiť.
Štefan Kollár (*9.7.1919, Pezinok) bol v ZSSR vyškolený pre spravodajskú činnosť. Bol vysadený pri Banskej Bystrici 16. septembra 1944 ako člen partizánskej skupiny Vpred. Stal sa náčelníkom štábu jedného z jej oddielov, padol 26. januára 1945 pri Valašskej Belej.

 

Ján Milan Dubovský: Peripetie slobody, Pezinok 1997, str. 177, 178;
Stanislav Bursa: Štefan Kollár, in: Nezabudnúť..., Pezinok 2008, str. 82

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy