Na budovu mestského úradu bola 14. júna 2017 osadená pamätná tabuľa, ktorá pripomenula 370 rokov existencie slobodného kráľovského mesta Pezinka. Pri tejto príležitosti zároveň zasadili v parku na námestí pamätný dub.

 

??: Pripomenuli sme si význačné výročie, in: Pezinčan 6/2017

Kamerové systémy