Privilégium slobodného kráľovského mesta získal Pezinok spolu so Svätým Jurom od Ferdinda III. 6. júna 1647. Pezinku bolo potvrdených 25 výsad, udelených v roku 1615 a povolilo sa mu riadiť sa prešporským mestským právom. Od doby, kedy sa Pezinok stal slobodným kráľovským mestom, začal používať v mestskom znaku sv. Annu s dieťaťom v náručí.
Pamätná tabuľa k tristému výročiu nadobudnutia mestských privilégií bola v Pezinku osadená v roku 1947. Je na nej malý bronzový reliéf sv. Anny s dieťaťom.

 

Ján Milan Dubovský: Peripetie slobody, Pezinok 1997, str. 64, 65

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy