Privilégium slobodného kráľovského mesta získal Pezinok spolu so Svätým Jurom od Ferdinda III. 6. júna 1647. Pezinku bolo potvrdených 25 výsad, udelených v roku 1615 a povolilo sa mu riadiť sa prešporským mestským právom. Od doby, kedy sa Pezinok stal slobodným kráľovským mestom, začal používať v mestskom znaku sv. Annu s dieťaťom v náručí.
Pamätná tabuľa k tristému výročiu nadobudnutia mestských privilégií bola v Pezinku osadená v roku 1947. Je na nej malý bronzový reliéf sv. Anny s dieťaťom.

 

Ján Milan Dubovský: Peripetie slobody, Pezinok 1997, str. 64, 65

Kamerové systémy