Rodák z obce Cerovo Samuel Zoch (1882 - 1928) nastúpil na farárske miesto modranského slovenského evanjelického zboru v roku 1907 po zomrelom strýkovi Pavlovi Zochovi. Za dištriktuálneho biskupa bol zvolený v roku 1922, aj keď funkciu administrátora novoutvoreného Západného dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vykonával už od 2. apríla 1919. Zomrel 4. januára 1928, pochovaný je v Modre.
Senický rodák Dušan Fajnor (1876 - 1933) bol za evanjelického kňaza ordinovaný v roku 1902. Pri farárskom pôsobení v Čáčove bol zvolený nitrianskym seniorom. Na modranskú faru prišiel v roku 1928 po úmrtí Samuela Zocha. V uvedenom roku bol zvolený dištriktuálnym biskupom a od roku 1930 generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Vo funkciách zotrval do smrti, pochovaný je v Modre.
Pamätná tabuľa s menami osobností S. Zocha a D. Fajnora bola na budove evanjelickej fary v Modre odhalená v roku 1968.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy