Samuel Zoch prevzal v roku 1907 správu fary a sirotinca modranských evanjelikov a redaktorské miesto v časopise Stráž na Sione. Vo svojich funkciách organizoval výstavbu aj finančné zabezpečenia novej budovy sirotinca (vybudovaný v rokoch 1912-1913). Angažoval sa aj v politike. Po vzniku Československa prevzal administráciu novozriadeného Západného dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, bol menovaný bratislavským županom. Pre množstvo povinností sa vzdal redaktorského miesta v časopise. V roku 1922 bol zvolený riadnym dištriktuálnym biskupom, neskôr sa stal aj poslancom československého parlamentu.
Pomník Samuelovi Zochovi v podobe bronzovej busty na podstavci odhalili v Modre 18. decembra 2018 pred evanjelickou farou bratislavský župan Juraj Droba a evanjelický dištriktuálny biskup Ján Hroboň. Autorom busty je srbský sochár Đorđe Lazić Ćapša. Na financovaní diela sa podieľalo mesto, miestny evanjelický zbor, Bratislavský samosprávny kraj a individuálni darcovia.
Pomník bol postavený namiesto drobnej architektonickej stavby v podobe stĺpa, ktorá pripomína pranier. V deliacom zelenom páse medzi cestami v blízkej budúcnosti postupne vznikne aleja búst osobností z modranskej histórie.

 

Lukáš Krajčír: Samuel Zoch a Modra, str. 27-31, in: Historika 1/2015

Blízke pamätníky

Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy