Samuel Zoch prevzal v roku 1907 správu fary a sirotinca modranských evanjelikov a redaktorské miesto v časopise Stráž na Sione. Vo svojich funkciách organizoval výstavbu aj finančné zabezpečenia novej budovy sirotinca (vybudovaný v rokoch 1912-1913). Angažoval sa aj v politike. Po vzniku Československa prevzal administráciu novozriadeného Západného dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, bol menovaný bratislavským županom. Pre množstvo povinností sa vzdal redaktorského miesta v časopise. V roku 1922 bol zvolený riadnym dištriktuálnym biskupom, neskôr sa stal aj poslancom československého parlamentu.
Pomník Samuelovi Zochovi v podobe bronzovej busty na podstavci odhalili v Modre 18. decembra 2018 pred evanjelickou farou bratislavský župan Juraj Droba a evanjelický dištriktuálny biskup Ján Hroboň. Autorom busty je srbský sochár Đorđe Lazić Ćapša. Na financovaní diela sa podieľalo mesto, miestny evanjelický zbor, Bratislavský samosprávny kraj a individuálni darcovia.
Pomník bol postavený namiesto drobnej architektonickej stavby v podobe stĺpa, ktorá pripomína pranier. V deliacom zelenom páse medzi cestami v blízkej budúcnosti postupne vznikne aleja búst osobností z modranskej histórie.

 

Lukáš Krajčír: Samuel Zoch a Modra, str. 27-31, in: Historika 1/2015

Blízke pamätníky

Kamerové systémy