Za zachovanou mestskou bránou je pomník v podobe kamennej mohyly. Na jednoduchej pamätnej tabuli sú dva letopočty 1918 a 1968. Podľa jednoduchej interpretácie by pomník mohol byť postavený z príležitosti 50-teho výročia jestvovania Československa. Pri pomníku sa však zvykli konať skromné pripomienky invázie vojsk Varšavskej zmluvy a je možné, že jeho tvorcovia chceli dvojzmyselnosťou zastrieť skutočné pohnútky k jeho stavbe.

Blízke pamätníky

Kamerové systémy