Pamätná tabuľa rímskokatolíckych kňazov z obce bola pred farou osadená v roku 2002 ako pendant k už skoršej tabuli správcov chtelnickej fary. Iniciátorom oboch tabúľ bol rodák z obce Viliam Žatko.

RÍMSKOKATOLÍCKI KŇAZI CHTELNICKÍ RODÁCI
MARTIN PÁLKOVIČ
JURAJ KONDER
JURAJ BOČKAY
ANTON NÍGRINI
PAVOL ORLOVIČ
JÁN MARKOVIČ
FRANTIŠEK KOLONI
MARTIN BROŽEK
IMRICH BROŽEK
ADAM PRVÝ
URBAN PRVÝ
IMRICH OSTROVSKÝ
ŠTEFAN UŠÁK
ALEXANDER HULÉNI
1607-1662
-1715
1673-
1698-1739
1717-1752
1733-1807
1734-1790
1735-1806
1737-1783
1747-1816
1775-1840
1783-1857
1802-1870
1808-1875
KAROL PAVLOVSKÝ
JOZEF VESELÝ
ŠTEFAN HULÉNI
JÁN ZIMMERMAN
ALOJZ NÁHLIK
PETER KLENOVIČ
JOZEF MIHÁLKOVIČ
JOZEF PIKNA
ŠTEFAN POLAKOVIČ
ŽIGMUND FABIAN
P. MARTIN VLKOVIČ SJ.
P. JÁN KUBAN CSsR
.
.
1811-1899
1812-1890
1819-1903
1826-1884
1827-1902
1861-1904
1899-1989
1907-1982
1912-1999
1912-2002
1646-1686
1797-1866
.
.
PAMÄTNÍK VENOVALI Z ÚCTY SVOJIM RODÁKOM FARNÍCI DŇA 26. 5. 2002

 

Popraveným partizánom († 1945), Chtelnica
Padlým v 2. svetovej vojne, Chtelnica
Oslobodenie, Chtelnica
Pomník padlých, Chtelnica
Správcovia fary, Chtelnica
Československá lipa, Chtelnica
Významné udalosti Slovákov, Chtelnica
Kamerové systémy