Kláštor Rádu sv. Uršuly v Modre bol založený 6. augusta 1903. Uršulínky v ňom viedli školskú a charitatívnu činnosť až do roku 1950, s krátkou prestávkou v rokoch 1921 až 1923, keď kláštor dočasne prevzali kanonistky Notre Dame. V roku 1950 nastupujúci socialistický režim začal prenasledovať rehoľníkov na Slovensku. V modranskom kláštore zriadil centralizačné internačné stredisko, do ktorého odsunul uršulínky z celého Slovenska a neskôr aj sestry ďalších rádov. V rokoch 1951 až 1952 bol v budove zriadený charitný domov pre nemocné a dožívajúce sestry. V roku 1990 bola budova kláštora uršulínkam vrátená.
Po omši 6. apríla 2013 bola perzekuovaným rádovým sestrám na budove kláštora v Modre odhalená pamätná tabuľa, venovaná mestom Modra. Pamätnú tabuľu pri tej príležitosti požehnal dekan Jozef Mišík. Iniciátorom pamätnej tabule bol Karol Erdelský, ktorý je spolu s Vierou Jančovičovou autorom textu. Grafický návrh tabule pripravila Andrea Bachorecová.

(red): Venované pamiatke obetí, in: Modranské zvesti 4/2013, str. 16;
Odhalenie pamätnej tabule venovanej rehoľným sestrám..., 9. 6. 2019, in: mms.modra.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy