Kláštor Rádu sv. Uršuly v Modre bol založený 6. augusta 1903. Uršulínky v ňom viedli školskú a charitatívnu činnosť až do roku 1950, s krátkou prestávkou v rokoch 1921 až 1923, keď kláštor dočasne prevzali kanonistky Notre Dame. V roku 1950 nastupujúci socialistický režim začal prenasledovať rehoľníkov na Slovensku. V modranskom kláštore zriadil centralizačné internačné stredisko, do ktorého odsunul uršulínky z celého Slovenska a neskôr aj sestry ďalších rádov. V rokoch 1951 až 1952 bol v budove zriadený charitný domov pre nemocné a dožívajúce sestry. V roku 1990 bola budova kláštora uršulínkam vrátená.
Po omši 6. apríla 2013 bola perzekuovaným rádovým sestrám na budove kláštora v Modre odhalená pamätná tabuľa, venovaná mestom Modra. Pamätnú tabuľu pri tej príležitosti požehnal dekan Jozef Mišík. Iniciátorom pamätnej tabule bol Karol Erdelský, ktorý je spolu s Vierou Jančovičovou autorom textu. Grafický návrh tabule pripravila Andrea Bachorecová.

(red): Venované pamiatke obetí, in: Modranské zvesti 4/2013, str. 16;
Odhalenie pamätnej tabule venovanej rehoľným sestrám..., 9. 6. 2019, in: mms.modra.sk

Blízke pamätníky

Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy