V lese neďaleko kaplnky sv. Rócha zastrelil 5. apríla 1945 nemecký vojenský oddiel troch mladých mužov leň deň pred oslobodením obce. Patrili k početnejšej skupine dvoch desiatok Chtelničanov, ktorí sa príchodom apríla zorganizovali a odišli do lesa na pomoc partizánom. Pochovali ich v spoločnom hrobe na miestnom cintoríne hneď po oslobodení.
Na mieste ich smrti bol symbolický hrob. V roku 1969 na ňom odhalili pomník s pamätnou tabuľou.

TU BOLI 5. 4. 1945
ZASTRELENÍ NEMECKÝMI
OKUPANTAMI
JOZEF KALNÝ
*1922
JOZEF STARÁČEK
*1924
JÚLIUS KERN
*1926

 

Jaroslav Polakovič: Chtelnica - 790 rokov, Chtelnica 1998, str. 193

Padlým v 2. svetovej vojne, Chtelnica
Oslobodenie, Chtelnica
Pomník padlých, Chtelnica
Správcovia fary, Chtelnica
Rímskokatolícki kňazi z Chtelnice, Chtelnica
Československá lipa, Chtelnica
Významné udalosti Slovákov, Chtelnica
Kamerové systémy