Myšlienka pomníka padlým vojakom v oboch svetových vojnách z Kráľovej sa prvýkrát objavila asi v miestnom spolku vojakov vo výslužbe. Iniciátorom jeho postavenia bol potom evanjelický kňaz Ján Milan Petrík. Pamätník bol odhalený 1. septembra 1963. Jeho autorom je sochár Ladislav Ľudovít Pollák. Na pamätnej tabuli je zoznam vojakov z obce, padlých na bojiskách 1. svetovej vojny (rovnaký ako na pomníku padlých) a zoznam padlých v protifašistickom odboji počas 2. svetovej vojny.

1914 - 1918

BAĎÚRIK CYRIL
DUDO MICHAL
ENGLER JOZEF
FIALA FRANTIŠEK
FIALA JÁN
FIALA JOZEF
GALÁŠ MICHAL
GAVORNÍK JAN
HORVÁT IGNÁC
HORVÁT MARTIN
JANKO FERDINAND
JELEMENSKÝ GABRIEL
JEŽOVIČ JÁN
JEŽOVIČ MICHAL
JURIKOVIČ CYRIL
KINTLER JÁN otec
KINTLER JÁN syn
KINTLER JÁN JOZEFOV
KIŠON ŠTEFAN
KĽÚČIK JÁN
KOLÁRIK JOZEF
KRAVÁRIK GUSTÁV

KRAVÁRIK ŠTEFAN
LIBERČAN MARTIN
MATULA JÁN
MELTER JÁN
NOSÁL JOZEF
PEŠKO JÁN
PÍŠ JOZEF
PRÍBULA ĽUDEVÍT
RUŽIČKA PAVEL
SEČKÁR JOZEF
SLABOŇ ŠIMON
SODOMA MARTIN
SODOMA PAVEL
SODOMA PAVEL PAVLOV
UHERČÍK JÁN
UHERČÍK MICHAL
UHERČÍK MICHAL JÁNOV
UHERČÍK PAVEL
VALACH JÁN otec
VALACH JÁN syn
VALACH JÁN JÁNOV
VALACH JÁN JOZEFOV

1938 - 1945

GALAMBOŠ JOZEF
LENNER FTANTIŠEK
MATULA JOZEF
RUŽEK JÁN

SODOMA JÁN
SODOMA MICHAL
VALOVIČ ĽUDEVÍT
MATULOVÁ KATARÍNA

POSTAVILA
MIESTNA ODBOČKA VYSLÚŽILÝCH VOJAKOV
1963

 

Juraj Petrakovič: Pamiatky a pamätihodnosti, in: Kráľová - poddanská obec mesta Modry, Modra 2015, str. 111, 112

Blízke pamätníky

Kamerové systémy