Myšlienka pomníka padlým vojakom v oboch svetových vojnách z Kráľovej sa prvýkrát objavila asi v miestnom spolku vojakov vo výslužbe. Iniciátorom jeho postavenia bol potom evanjelický kňaz Ján Milan Petrík. Pamätník bol odhalený 1. septembra 1963. Jeho autorom je sochár Ladislav Ľudovít Pollák. Na pamätnej tabuli je zoznam vojakov z obce, padlých na bojiskách 1. svetovej vojny (rovnaký ako na pomníku padlých) a zoznam padlých v protifašistickom odboji počas 2. svetovej vojny.

1914 - 1918

BAĎÚRIK CYRIL
DUDO MICHAL
ENGLER JOZEF
FIALA FRANTIŠEK
FIALA JÁN
FIALA JOZEF
GALÁŠ MICHAL
GAVORNÍK JAN
HORVÁT IGNÁC
HORVÁT MARTIN
JANKO FERDINAND
JELEMENSKÝ GABRIEL
JEŽOVIČ JÁN
JEŽOVIČ MICHAL
JURIKOVIČ CYRIL
KINTLER JÁN otec
KINTLER JÁN syn
KINTLER JÁN JOZEFOV
KIŠON ŠTEFAN
KĽÚČIK JÁN
KOLÁRIK JOZEF
KRAVÁRIK GUSTÁV

KRAVÁRIK ŠTEFAN
LIBERČAN MARTIN
MATULA JÁN
MELTER JÁN
NOSÁL JOZEF
PEŠKO JÁN
PÍŠ JOZEF
PRÍBULA ĽUDEVÍT
RUŽIČKA PAVEL
SEČKÁR JOZEF
SLABOŇ ŠIMON
SODOMA MARTIN
SODOMA PAVEL
SODOMA PAVEL PAVLOV
UHERČÍK JÁN
UHERČÍK MICHAL
UHERČÍK MICHAL JÁNOV
UHERČÍK PAVEL
VALACH JÁN otec
VALACH JÁN syn
VALACH JÁN JÁNOV
VALACH JÁN JOZEFOV

1938 - 1945

GALAMBOŠ JOZEF
LENNER FTANTIŠEK
MATULA JOZEF
RUŽEK JÁN

SODOMA JÁN
SODOMA MICHAL
VALOVIČ ĽUDEVÍT
MATULOVÁ KATARÍNA

POSTAVILA
MIESTNA ODBOČKA VYSLÚŽILÝCH VOJAKOV
1963

 

Juraj Petrakovič: Pamiatky a pamätihodnosti, in: Kráľová - poddanská obec mesta Modry, Modra 2015, str. 111, 112

Blízke pamätníky

Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra

Kamerové systémy