V strede obce postavili v roku 1948 spoločný pomník vojakom padlým v 1. a 2. svetovej vojne za vyše 80 tisíc korún zo zbierky obyvateľov.

PADLÝM VOJAKOM VO SVETOVÝCH VOJNÁCH
1914 - 1918                 1939 - 1945

1. BARTOŠOVIČ IGNÁC
2. BELICA ALOJZ
3. BELICA PETER
4. BLAŽO KAROL
5. BLAŽO LEONARD
6. BRESTIČ ROCHUS
7. BRESTIČ ŠTEFAN
8. BURSKÝ LEONARD
9. BURSKÝ PAVOL
10. ČERNÝ FLORIAN
11. DOBŠOVIČ LEONARD
12. GERGEL FRANTIŠEK
13. GERGEL LEONARD
14. GÖRÖG ŠEBEST
15. HORNÁČEK STÁZO

1873-1916
1873-1915
1899-1918
1889-1914
1893-1915
1893-1917
1895-1916
1888-1917
1879-1916
1889-1915
1890-1915
1889-1915
1893-1918
1889-1915
1874-1916

16. HREBÍČEK IMRICH
17. ILOVIČ JOZEF
18. JURENKA VINCENC
19. KLOKNER JÁN
20. KLOKNER LEONARD
21. KOVAČIČ LEONARD
22. KRIST KAROL
23. KRIŽAN ELIAŠ
24. KUBÍČEK KAROL
25. LOŠONSKÝ FERDIŠ
26. LOŠONSKÝ KAROL
27. MAŠTALÍR JOZEF
28. MORVAY FLORIAN
29. NEMČEK PAVOL
30. NEMČEK URBAN

1887-1914
1887-1914
1897-1916
1891-1916
1894-1915
1879-1916
1899-1918
1894-1916
1897-1916
1881-1914
1896-1915
1893-1917
1893-1915
1894-1916
1892-1918

31. OSTITÝ PAVOL
32. PAJPACH FILIP
33. PINČEK FRANTIŠEK
34. POLAKOVIČ ŠTEFAN
35. POLKORÁB FRANTIŠEK
36. RUŽAROVSKÝ JÁN
37. SOBEL LEOPOLD
38. ŠAJDA VILIAM
39. VOLEK ŠTEFAN
40. VYKYDAL RUDOLF
41. ŽÁK MARTIN
A. BRANIŠ ŠTEFAN
B. GERGEL KAROL
C. SCHMIDT FRANTIŠEK
D. VADOVIČ IGNÁC

1896-1917
1873-1916
1898-1916
1896-1917
1890-1918
1896-1915
1892-1916
1898-1918
1892-1915
1896-1915
1875-1914
1923-1942
1919-1944
1919-1944
1920-1942

OSUD NEVRÁTI ČO VZAL, VRÁTI LEN VZPOMIENKY A ŽIAL.

MELICHAR DOBŠOVIČ
1903      1945

 

Viktor Mišuth: Dolné Orešany, Dolné Orešany 2013, str. 34

Krištof Jurenka († 1972), Dolné Orešany
Kamerové systémy