Pomník padlých v Trstíne postavil sochár Harašta v roku 1933. V roku 1946 bol pomník asi opatrený novou tabuľou s menoslovom padlých, na ktorom pribudlo meno obete v 2. svetovej vojne.

UCTIME PAMIATKU PADLÝCH HRDINOV, KTORÍ ZA VLASŤ
A NÁROD SVOJE ŽIVOTY OBETOVALI VO SVETOVEJ VOJNE
1914 - 1918
FRANT. VAJSÁBEL
JOZEF GARAJ
JÁN TUREK
ONDREJ MANCA
JÁN HETTEŠ
JÁN GREGUŠ
AMBRÓZ ZUŠČÁK
ADAM HLÁVEK
JOZEF SMRŽÍK
JOZEF KRALOVIČ
MICHAL GREČ
JÁN TARKOŠ
ruský legionár
JÁN DROBNÝ
JOZEF MACHALA
MATEJ ŠPERKA
LUDVIK MEDOVIČ
JOZEF HETTEŠ
JÁN JAKUBEC
FRANT. NESPALA
JOZEF ŠTUDENC
.
M. MEDOVIČ
JOZEF ORMANDY
JÁN ORAVEC
JÁN MEDOVIČ
JÁN BACHNA
HERMAN ŠEDIVA
PAVOL NESPALA
GEJZA LENORÁK
.
.
.
1939 – 1945
MICHAL TARKOŠ

 

Súpis pamiatok oslobodenia, Bratislava 1975, str. 250

Návšteva kardinála Jozefa Tomka, Trstín
Ambróz Lazík (1897 - 1969), Trstín
Peter Opalek († 2014), Trstín
Martin Kollár (1853 - 1919), Trstín
Martin Kollár - hrob, Trstín
Kamerové systémy