Jednoduchý pomník vojakom padlým v 1. svetovej vojne postavili v Neštichu (od r. 1950 premenovaný na Smolenickú Novú Ves a od r. 1960 pričlenený k Smoleniciam) v roku 1928. Z mien na pamätnej tabuli stojí za zmienku Jozef Muttek (*1889), študent pražskej Vysokej obchodnej akadémie, ktorý po ukončení školy ihneď narukoval do armády. V roku 1915 bol odsúdený na smrť zastrelením pre styky s Rusmi.

VÁM DRAHÍ BRATIA VRELÁ PAMIATKA KEĎ VÁM UŽ NEBOLO
POPRIATO DOŽIŤ SA NÁRODNÉHO OSLOBODENIA
SPITE SLADKO V CUDZÍCH ĎALEKÝCH ZEMIACH

JÁN BALAŽOVIČ
ALBERT BRESTOVANSKÝ
ALEKSANDER ČELIGA
VENDELÍN ČERVENÝ
JÁN GAŠPAROVIČ
JOZEF GULDAN
JOZEF HEČKO
KAROL HEČKO
MIKULÁŠ HEČKO
JULIUS HOLEKSI
JOZEF HORNAČEK
MARTIN HORNAČEK
ALEKSANDER JELENEK

1883/1016
1892/1914
1900/1918
1882/1914
1882/1914
1888/1914
1891/1918
1887/1919
1884/1927
1880/1918
1897/1918
1892/1915
1894/1915

PETER KLIMEŠ
MICHAL KRIŠTOFÍK
TOMÁŠ MIHÓK
JOZEF MUTEK
JOZEF MUŽÍK
JOZEF OSTATNIK
JÁN REPA
MARTIN SITÁR
JOZEF ŠTEFÁK
MARTIN ŠTIBRANÝ
PETER ŠTIBRANÝ
ALEKSANDER ŠTUDENC
JÁN VAŠEK

1873/1918
1873/1915
1876/1917
1889/1914
1886/1914
1889/1914
1890/1915
1894/1916
1895/1921
1895/1916
1879/1915
1894/1915
1882/1917

NÉMETY ŠTEFAN 1878/1915

 

Štefan Jastrabík: Smolenice, Bratislava 1975, str. 270

Pietne trampské miesto Čertov žľab, Smolenice
Nenarodeným deťom, Smolenice
Farské stredisko - Ján Pavol II., Smolenice
Ľuboš Stacho († 2005), Smolenice
Havária nemeckého lietadla, Smolenice
Štefan Devan († 1939), Smolenice
Jozef Pálffy (1853 - 1920), Smolenice
Štefan Banič - rodný dom, Smolenická Nová Ves
Štefan Jastrabík (1917 - 1981), Smolenice
Pomník padlých, Smolenice
Jozef Medový (1926 - 1999), Smolenice
Objavenie jaskyne Driny, Smolenice
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Smolenice
100 rokov železničnej trate, Smolenice
Kamerové systémy