Pomník vojakom z obce, padlým počas 1. svetovej vojny, zhotovil v roku 1928 František Ott, kamenársky majster z Trstína. Výtvarnou časťou pomníka je súsošie umierajúceho vojaka, ktorého podopiera ženská postava pod krížom. Na podstavci v podobe mohyly je pamätná tabuľa s vytesaným zoznamom 36 padlých vojakov. Ich fotomedailóny, z ktorých sa do dnešnej doby dochoval jediný, boli umiestnené na dvoch samostatných plochých pylónoch. V roku 1946 bol pomník sochársky rozšírený o novú časť, venovanú padlým vojakom v 2. svetovej vojne. V roku 2019 sa vykonala obnova pomníka.

PAMIATKA PADLÝM, KTORÍ SÚC VYRVANÍ
SVETOVOU VÁLKOU Z NAŠICH RADOV,
SLOVENSKEJ SLOBODY SA NEDOŽILI.
1914 - 1918

BARTEK PAVEL
BUBLAVEK INEF
CEPKO ŠTEFAN
CIFERSKÝ JÁN
DZIBELA JOZEF
FRITSCH JOZEF
GAŠPAROVIČ ALEXANDER
HRPÍK VENDEL
HOFFMANN ŠTEFAN
HORČICA MICHAL
KRÁLOVIČ ROCHUS
KULIŠEK JOZEF
KURINEC JÁN
LANČARIČ ŠTEFAN
LOŠONSKÝ JAKUB
MADERA ŠTEFAN
MARSIK VIKTOR
MEDOVÝ MICHAL

1888-1915
1887-1915
1887-1916
1880-1914
1880-1914
1891-1916
1895-1915
1883-1916
1898-1918
1892-1917
1887-1915
1891-1915
1895-1916
1881-1915
1887-1918
1883-1915
1887-1915
1890-1914

MRÁZ SILVESTER
ORAVEC ALEXANDER
ORAVEC KAROL
ORAVEC JOZEF
PSKAROVIČ PAVEL
POČUCH MICHAL
POBIECKY ŠTEFAN
REPA JOZEF
SZILON LEOPOLD
SOLÁR JÁN
STRATENÝ MARTIN
SAJMÍR ŠTEFAN
STUDENC MARTIN
STUDENC MICHAL
VALENČÍK JÁN
VALENČÍK MICHAL
VAJSÁBEL KAROL
VLACHOVIČ JÁN

1894-1916
1888-1914
1882-1914
1898-1914
1896-1916
1886-1916
1898-1917
1888-1914
1878-1917
1894-1916
1896-1916
1882-1915
1878-1917
1897-1916
1900-1918
1888-1916
1890-1914
1883-1914

PAMÄTAJTE VDOVY, SIROTY A RODIČIA
NA SLOVÁ KRISTOVÉ:
NEPLAČTE, LEBO JA ŽIJEM, AJ ONI ŽIJÚ!

 

Štefan Jastrabík: Smolenice, Bratislava 1975, str. 218

Kamerové systémy