Pomník vojakom z obce padlým v čase 1. svetovej vojny bol postavený v roku 1928. Štefan Jastrabík v monografii Smolenice (Bratislava 1975, str. 218) uviedol meno kamenára mylne ako František Ott z Trstína. V skutočnosti je ním Jozef Ott (1905-1980), kamenár z Trstína. Správnu informáciu nám poskytol Zdeno Novanský, vnuk Jozefa Otta.
Výtvarnou časťou pomníka je súsošie umierajúceho vojaka, ktorého podopiera ženská postava pod krížom. Na pamätnej tabuli je vytesaný zoznam 36 padlých vojakov. Ich fotomedailóny, z ktorých sa do dnešnej doby zachoval jediný, boli umiestnené na dvoch samostatných plochých pylónoch. V roku 1946 bol pomník sochársky rozšírený o novú časť, venovanú padlým vojakom v 2. svetovej vojne. Jej autorom bol rovnako Jozef Ott (na novej časti pomníka je signovaný v tvare J. OTT, NÁDAŠ). V roku 2019 sa vykonala obnova pomníka.

PAMIATKA PADLÝM, KTORÍ SÚC VYRVANÍ
SVETOVOU VÁLKOU Z NAŠICH RADOV,
SLOVENSKEJ SLOBODY SA NEDOŽILI.
1914 - 1918

BARTEK PAVEL
BUBLAVEK INEF
CEPKO ŠTEFAN
CIFERSKÝ JÁN
DZIBELA JOZEF
FRITSCH JOZEF
GAŠPAROVIČ ALEXANDER
HRPÍK VENDEL
HOFFMANN ŠTEFAN
HORČICA MICHAL
KRÁLOVIČ ROCHUS
KULIŠEK JOZEF
KURINEC JÁN
LANČARIČ ŠTEFAN
LOŠONSKÝ JAKUB
MADERA ŠTEFAN
MARSIK VIKTOR
MEDOVÝ MICHAL

1888-1915
1887-1915
1887-1916
1880-1914
1880-1914
1891-1916
1895-1915
1883-1916
1898-1918
1892-1917
1887-1915
1891-1915
1895-1916
1881-1915
1887-1918
1883-1915
1887-1915
1890-1914

MRÁZ SILVESTER
ORAVEC ALEXANDER
ORAVEC KAROL
ORAVEC JOZEF
PSKAROVIČ PAVEL
POČUCH MICHAL
POBIECKY ŠTEFAN
REPA JOZEF
SZILON LEOPOLD
SOLÁR JÁN
STRATENÝ MARTIN
SAJMÍR ŠTEFAN
STUDENC MARTIN
STUDENC MICHAL
VALENČÍK JÁN
VALENČÍK MICHAL
VAJSÁBEL KAROL
VLACHOVIČ JÁN

1894-1916
1888-1914
1882-1914
1898-1914
1896-1916
1886-1916
1898-1917
1888-1914
1878-1917
1894-1916
1896-1916
1882-1915
1878-1917
1897-1916
1900-1918
1888-1916
1890-1914
1883-1914

PAMÄTAJTE VDOVY, SIROTY A RODIČIA
NA SLOVÁ KRISTOVÉ:
NEPLAČTE, LEBO JA ŽIJEM, AJ ONI ŽIJÚ!

 

Pietne trampské miesto Čertov žľab, Smolenice
Nenarodeným deťom, Smolenice
Farské stredisko - Ján Pavol II., Smolenice
Ľuboš Stacho († 2005), Smolenice
Havária nemeckého lietadla, Smolenice
Štefan Devan († 1939), Smolenice
Jozef Pálffy (1853 - 1920), Smolenice
Štefan Banič - rodný dom, Smolenická Nová Ves
Štefan Jastrabík (1917 - 1981), Smolenice
Pomník padlých, Smolenická Nová Ves
Jozef Medový (1926 - 1999), Smolenice
Objavenie jaskyne Driny, Smolenice
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Smolenice
100 rokov železničnej trate, Smolenice
Kamerové systémy