Pomník slovenským evanjelikom z Pezinka, padlým v 1. svetovej vojne, bol postavený v evanjelickej časti miestneho cintorína. Z dostupnej literatúry sme zatiaľ nezistili dobu jeho vzniku.

JÁŤ ŽIVOT VĚČNÝ DÁVÁM JIM,
A NEZAHYNOUŤ NA VĚKY, ANIŽ
JICH KDO VYTRHNE Z RUKY MÉ.
EV. S. JANA 10, 28.
1914 - 1918
MICHAL BELAN
JÁN BUČURIČ
JÁN ČECH
MICHAL ČECH
SAMUEL ČECH
SAMUEL ČECH
JÁN DUBEK
PAVEL DUBEK
ŠTEFAN DUBEK
SAMUEL DRAXLER
ERNEST FARKAŠ
MICHAL HAJKO
MICHAL HLINKOVIČ
DANIEL KLASOVITÝ
JÁN KOVÁČ
ALEXANDER KOŽÍK
SAMUEL KRÁL
PAVEL KRISTIÁN
MICHAL KRUŽLÍK
GUSTÁV LEHOCKÝ
PAVEL ŠEFČÍK
JÁN VALACHOVIČ
MARTIN VALACHOVIČ
MICHAL VRŠEK

 

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy