Pomník slovenským evanjelikom z Pezinka, padlým v 1. svetovej vojne, bol postavený v evanjelickej časti miestneho cintorína. Z dostupnej literatúry sme zatiaľ nezistili dobu jeho vzniku.

JÁŤ ŽIVOT VĚČNÝ DÁVÁM JIM,
A NEZAHYNOUŤ NA VĚKY, ANIŽ
JICH KDO VYTRHNE Z RUKY MÉ.
EV. S. JANA 10, 28.
1914 - 1918
MICHAL BELAN
JÁN BUČURIČ
JÁN ČECH
MICHAL ČECH
SAMUEL ČECH
SAMUEL ČECH
JÁN DUBEK
PAVEL DUBEK
ŠTEFAN DUBEK
SAMUEL DRAXLER
ERNEST FARKAŠ
MICHAL HAJKO
MICHAL HLINKOVIČ
DANIEL KLASOVITÝ
JÁN KOVÁČ
ALEXANDER KOŽÍK
SAMUEL KRÁL
PAVEL KRISTIÁN
MICHAL KRUŽLÍK
GUSTÁV LEHOCKÝ
PAVEL ŠEFČÍK
JÁN VALACHOVIČ
MARTIN VALACHOVIČ
MICHAL VRŠEK

 

Kamerové systémy