Pomník padlým vojakom v 1. svetovej vojne si dali zhotoviť pezinskí nemeckí evanjelici u bratislavského kamenára Mahra. Pomník bol postavený na cintoríne, z dostupnej literatúry sa nám nepodarilo zistiť v ktorom roku.

1914 – 1918
Für die Heimat gefallen
In der Heimat unvergessen
JOHANN CSERMAK
RUDOLF EVERLING
STEFAN FAIX
SAMUEL FÜRST
GUSTAV GSCHWANDTNER
JOHANN GSCHWANDTNER
PAUL GSCHWANDTNER
SAMUEL GSCHWANDTNER
MICHAEL HADEN
RICHARD HADEN
RUDOLF HALAK
GUSTAV HOLLEITNER
STEFAN HRCSKO
JOHANN KRÖN
KARL KRÖN
JOHANN LOIPERSBERGER
PAUL MAY,
JOHANN MIKAN
KARL MIKAN
LUDWIG SADLON
JOHANN SCHLEGEL
ANDREAS STEBERL
ANDREAS STEBERL
JOHANN STEBERL
SAMUEL STEBERL
Oblt. PAUL TAUBINGER
RUDOLF TITZ
Ltn. KARL TOTH
LUDWIG WADINGER
EDUARD WITTGRUBER
JOHANN WITTGRUBER
MATTHIAS WITTGRUBER
ANDREAS WOLFSHÖRNDL
JOHANN WOLFSHÖRNDL
KARL WOLFSHÖRNDL
SAMUEL WOLFSHÖRNDL
VIKTOR WOLFSHÖRNDL
LUDWIG WITTGRUBER
Ich lebe und ihr sollt auch leben.
Joh. 14, 19.

 

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla

Kamerové systémy