Jednoduchý pomník vojakom z Lošonca padlým v 1. svetovej vojne bol postavený v roku 1928. Za zmienku stojí, že v roku 1934 sa vrátil zo Sovietskeho zväzu Martin Škrovánek, ktorý bol považovaný za mŕtveho a jeho meno je tiež na pomníku.

1918   1928

NA VEČNÚ PAMÄŤ SVOJIM MILÝM
HRDINOM VO SVETOVEJ VÁLKE
PADLÝM VENUJE OBEC LOŠONEC

Jozef Adamec
Jan Danek
Štefan Dudaš
Martin Greguš
Method Guldan
Alex Javorek
Jozef Juriš
Štefan Kocian

1888 / 1914
1895 / 1915
1899 / 1922
1875 / 1916
1896 / 1916
1895 / 1918
1888 / 1914
1885 / 1915

Ludvik Kern
Martin Medový
Jozef Medový
František Mišo
Ferdinand Nidel
Viliam Pašek
Martin Stibraný
Martin Skrovanek

1885 / 1915
1895 / 1919
1889 / 1915
1893 / 1915
1886 / 1924
1894 / 1916
1896 / 1915
1879 / 1918

1883   Jozef Psica   1918

 

Jozef Hagara: Lošonec 1332-1992, Lošonec nedatované, str. 32

Obetiam 2. svetovej vojny, Lošonec
Kamerové systémy