Zhotovenie pomníka padlým vojakom v 1. svetovej vojne z Kráľovej inicioval miestny evanjelický cirkevný zbor. Postavili ho nákladom 8 tisíc korún, väčšiu časť z nich uhradilo mesto Modra. Jeho autorom je sochár Ján Koniarek. Odhalenie pomníka bolo spojené s posviackou obnoveného evanjelického chrámu v Kráľovej pri jeho 50-tom výročí postavenia. Pomník odhalil 1. novembra 1925 Vladimír Jurkovič, evanjelický farár v Kráľovej, slávnostnú reč predniesol kanonik a starosta Bratislavy Ľudovít Okánik, účinkoval domáci cirkevný spevokol a modranská hudba. V roku 2018 bol pomník zrenovovaný, najvýraznejšou viditeľnou zmenou bolo farebné zvýraznenie menoslovu padlých na zadnej strane.

BAĎURIK CYRIL
DUDO MICHAL
FIALA JÁN
FIALA JOZEF
FIALA FRANTIŠEK
GALÁŠ MICHAL
GAVORNÍK JAN
HORVÁT MARTIN
HORVÁT IGNÁC
JANKO FERDINAND
JELEMENSKY GABRIEL
JEŽOVIČ JÁN
JEŽOVIČ MICHAL
JURIKOVIČ CYRIL
KINTLER JÁN OTEC
KINTLER JÁN SYN
KINTLER JÁN JOZEFOV
KIŠON ŠTEFAN
KOLÁRIK JOZEF
KLÚČIK JÁN
KRAVÁRIK GUSTAV

KRAVÁRIK ŠTEFAN
LIBERČAN MARTIN
MATULA JÁN
MELTER JÁN
NOSÁL JOZEF
PEŠKO JÁN
PÍŠ JOZEF
PRIBULA LUDEVÍT
RUŽIČKA PAVEL
SEČKÁR JOZEF
SLABOŇ SIMON
SODOMA MARTIN
SODOMA PAVEL
SODOMA PAVEL PAVLOV
UHERČÍK JÁN
UHERČÍK MICHAL
UHERČÍK PAVEL
UHERČÍK MICHAL JANOV
VALACH JÁN OTEC
VALACH JÁN SYN
VALACH JÁN JOZEFOV

VALACH JÁN JANOV
ENGLER JOZEF

 

Posviacka kostola na Kráľovej, in: Cirkevné listy 22/1925, str. 405;
Juraj Petrakovič: Pamiatky a pamätihodnosti, in: Kráľová - poddanská obec mesta Modry, Modra 2015, str. 111

Blízke pamätníky

Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra

Kamerové systémy