Zhotovenie pomníka padlým vojakom v 1. svetovej vojne z Kráľovej inicioval miestny evanjelický cirkevný zbor. Bol odhalený 1. novembra 1925 pri slávnosti 50. výročia postavenia evanjelického kostola. Väčšiu časť prostriedkov na pomník uhradilo mesto Modra. Autorom pamätníka je sochár Ján Koniarek. Zoznam padlých vojakov z Kráľovej je vytesaný na zadnej strane pamätníka. V roku 2018 bol pomník zrenovovaný, najvýraznejšou viditeľnou zmenou bolo farebné zvýraznenie menoslovu padlých.

BAĎURIK CYRIL
DUDO MICHAL
FIALA JÁN
FIALA JOZEF
FIALA FRANTIŠEK
GALÁŠ MICHAL
GAVORNÍK JAN
HORVÁT MARTIN
HORVÁT IGNÁC
JANKO FERDINAND
JELEMENSKY GABRIEL
JEŽOVIČ JÁN
JEŽOVIČ MICHAL
JURIKOVIČ CYRIL
KINTLER JÁN OTEC
KINTLER JÁN SYN
KINTLER JÁN JOZEFOV
KIŠON ŠTEFAN
KOLÁRIK JOZEF
KLÚČIK JÁN
KRAVÁRIK GUSTAV

KRAVÁRIK ŠTEFAN
LIBERČAN MARTIN
MATULA JÁN
MELTER JÁN
NOSÁL JOZEF
PEŠKO JÁN
PÍŠ JOZEF
PRIBULA LUDEVÍT
RUŽIČKA PAVEL
SEČKÁR JOZEF
SLABOŇ SIMON
SODOMA MARTIN
SODOMA PAVEL
SODOMA PAVEL PAVLOV
UHERČÍK JÁN
UHERČÍK MICHAL
UHERČÍK PAVEL
UHERČÍK MICHAL JANOV
VALACH JÁN OTEC
VALACH JÁN SYN
VALACH JÁN JOZEFOV

VALACH JÁN JANOV
ENGLER JOZEF

 

Juraj Petrakovič: Pamiatky a pamätihodnosti, in: Kráľová - poddanská obec mesta Modry, Modra 2015, str. 111

Blízke pamätníky

Kamerové systémy