Zhotovenie pomníka padlým vojakom v 1. svetovej vojne z Kráľovej inicioval miestny evanjelický cirkevný zbor. Postavili ho nákladom 8 tisíc korún, väčšiu časť z nich uhradilo mesto Modra. Jeho autorom je sochár Ján Koniarek. Odhalenie pomníka bolo spojené s posviackou obnoveného evanjelického chrámu v Kráľovej pri jeho 50-tom výročí postavenia. Pomník odhalil 1. novembra 1925 Vladimír Jurkovič, evanjelický farár v Kráľovej, slávnostnú reč predniesol kanonik a starosta Bratislavy Ľudovít Okánik, účinkoval domáci cirkevný spevokol a modranská hudba. V roku 2018 bol pomník zrenovovaný, najvýraznejšou viditeľnou zmenou bolo farebné zvýraznenie menoslovu padlých na zadnej strane.

BAĎURIK CYRIL
DUDO MICHAL
FIALA JÁN
FIALA JOZEF
FIALA FRANTIŠEK
GALÁŠ MICHAL
GAVORNÍK JAN
HORVÁT MARTIN
HORVÁT IGNÁC
JANKO FERDINAND
JELEMENSKY GABRIEL
JEŽOVIČ JÁN
JEŽOVIČ MICHAL
JURIKOVIČ CYRIL
KINTLER JÁN OTEC
KINTLER JÁN SYN
KINTLER JÁN JOZEFOV
KIŠON ŠTEFAN
KOLÁRIK JOZEF
KLÚČIK JÁN
KRAVÁRIK GUSTAV

KRAVÁRIK ŠTEFAN
LIBERČAN MARTIN
MATULA JÁN
MELTER JÁN
NOSÁL JOZEF
PEŠKO JÁN
PÍŠ JOZEF
PRIBULA LUDEVÍT
RUŽIČKA PAVEL
SEČKÁR JOZEF
SLABOŇ SIMON
SODOMA MARTIN
SODOMA PAVEL
SODOMA PAVEL PAVLOV
UHERČÍK JÁN
UHERČÍK MICHAL
UHERČÍK PAVEL
UHERČÍK MICHAL JANOV
VALACH JÁN OTEC
VALACH JÁN SYN
VALACH JÁN JOZEFOV

VALACH JÁN JANOV
ENGLER JOZEF

 

Posviacka kostola na Kráľovej, in: Cirkevné listy 22/1925, str. 405;
Juraj Petrakovič: Pamiatky a pamätihodnosti, in: Kráľová - poddanská obec mesta Modry, Modra 2015, str. 111

Blízke pamätníky

Kamerové systémy