Autorom pomníka padlých vo Svätom Jure na katolíckom cintoríne je sochár Alojz Rigele. Pomník realizoval v roku 1925. Pieskovcový pomník bol postavený pre katolícku komunitu mesta, ktorá bola prevažne slovenská. Na pomníku je z bočnej strany podstavca vložená pamätná tabuľa padlých vojakov z Neštichu, ktorý bol až do roku 1944 samostatnou obcou s výhradne slovenským osídlením. Pravdepodobne bola na pomník osadená už pri jeho vzniku. Po roku 1945 umiestnili na pomník zoznam vojakov z Jura, ktorí zahynuli počas obdobia 2. svetovej vojny.
Vojaci evanjelickej konfesie majú vlastný pomník padlých na evanjelickom cintoríne.

Ďaleko rodných chát, v cudzine večný sen sníme,
my zhaslé nádeje: otcovia, mužovia, deti,
bo tak to vnútily pozemské tróny a zloba.
Ťažká je cudzia prsť - jako smrť predčasná naša;
každý hrob po žitiu ztratenom plače a kričí.
Vzkrieste ho, najdrahší, aspoň len v modlitieb chvíli!
(Andrej Žarnov.)
Achberger Ján voj.
Achberger Jozef voj.
Andrašovič Bon. voj.
Barok Ján vojin
Barok Martin voj.
Bednar Michal voj.
Benkovič Ján vojin
Beno Jozef vojin
Doktorik Frant. vojin
Doktorik Matej vojin
Fiala Štefan des.
Figura Gejza vojin
Grančič Vinc. vojin
Ivica Jakub vojin
Jankovič Jozef slob.
Jankovič Štefan des.
Kaufmann Štefan voj.
Kocmunda Štefan voj.
Kohút Štefan vojin
Korček Martin voj.
Križan Štefan vojin
Križan Viktor desatn.
Lackovič Frant. voj.
Lackovič Frant. des.
1897-1917.
1895-1919.
1896-1916.
1899-1917.
1895-1916.
1894-1917.
1885-1915.
1891-1914.
1894-1918.
1891-nezv.
1894-1918.
1888-nezv.
1877-nezv.
18??-nezv.
1888-1914.
1886-1915.
1884-1915.
1889-1917.
1872-1918.
1879-1915.
1892-nezv.
1895-1918.
1890-1917.
1880-nezv.
Lackovič Jak. voj.
Lackovič Mich. čet.
Lisý Ján vojin
Matula August. des.
Matuš Františ. voj.
Michákej Ján vojin
Myslovič Ant. slob.
Nemčič Pavel vojin
Opolcer Anton vojin
Pažitný Františ. vojin
Pažitný Jozef vojin
Raška Karol vojin
Rajnoha Jozef voj.
Siller Alfred npor.
Slezák Jozef vojin
Srna Filip vojin
Švenda Ernest ppor.
Unger Ján vojin
Tesárek Ján vojin
Thier Františ. des.
Thier Ján vojin
Vašik Matej vojin
Vörös Ján vojin
Witgruber Jozef vojin
1891-1918.
1884-1916.
1883-1918.
1890-1914.
1892-1916.
1882-1915.
1879-nezv.
1889-1914.
1875-nezv.
1881-nezv.
1884-nezv.
1886-1916.
1895-1916.
1880-1917.
1889-1915.
1875-1914.
1892-1916.
1882-1914.
1880-1917.
1896-1915.
1894-1915.
1894-1915.
1895-1918.
1885-1915.
Pucher Jozef rotm. 1892-1917.

 

Fárnosť Neštych.
Bordač Anton vojin
Bordač Štefan vojin
Breznický Ján vojin
Ferenčák Lorenc vojin
Grančič Alex vojin
Holy Matej vojin
Hupka Michal vojin
Križan Ján vojin
Križan Ján vojin
Križan Martin vojin
Ondrejkovič Mat. vojin
Veselský Štefan vojin
1897-1916.
1893-1916.
1883-1915.
1890-1918.
1886-1915.
1878-1915.
1897-nezv.
1881-1918.
1880-1915.
1892-1917.
1892-nezv.
1886-nezv.

 

Pomník padlých - evanjelici, Svätý Jur
Nenarodeným deťom, Svätý Jur
Piaristické gymnázium, Svätý Jur
Výročie mesta, Svätý Jur
Obetiam 2. svetovej vojny, Svätý Jur
Padlým hrdinom SNP, Svätý Jur
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Svätý Jur
Alexander Zahlbruckner (1860 - 1938), Svätý Jur
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Svätý Jur
Michal Dočolomanský (1942 - 2008), Svätý Jur
Židovským obyvateľom, Svätý Jur
Padlým červenoarmejcom, Svätý Jur
Ray Wallace Allen († 1944), Svätý Jur

Kamerové systémy