Pomník padlých pri farskom katolíckom kostole si dala postaviť katolícka komunita pezinských obyvateľov. Autorom pomníka, možno len jeho hornej sochárskej časti z pieskovca, bol sochár Alojz Rigele. Zrealizoval ho v roku 1933.

1914 - 1918
SVOJIM HRDINOM, KTORÍ ZOMRELI ABY SME
MY ŽILI, DÁVAME SYMBOL ŽIVOTA.
OBČANIA.
1914.
FARBULA MICHAL
FORNER JÁN
GUŠTAFÍK JOZEF
HREBIČ AUGUSTÍN
MALÍŠEK JOZEF
MOJŽIŠ FRANT.
PATÁK ONDREJ
RUBÍN JOZEF
SLAMKA JOZEF
SLEZÁK ALEX.
SLEZÁK JOZEF
ZEDNÍČEK JÁN
ZEDNÍČEK JÁN
1915.
BAĎURA ŠTEFAN
DEMOVIČ ĽUDEVÍT
DOBAY AUGUSTÍN
GODOVIČ ANTON
GUŠTAFÍK JÁN
GUŠTAFÍK JÁN
KRAUS ŠTEFAN
KUTTNER ŠTEFAN
NÉMETHY GABRIEL
NOSKOVIČ CYPRIÁN
PRACHÁR PAVEL
STRAPÁK KAROL
TUREK CYRIL
VOLEK MARTIN
.
34 ROČNÝ
28
22
37
29
24
27
37
39
23
26
23
30
.
48
21
27
27
21
37
37
36
36
29
27
28
58
59
1916.
BENČURÍK JÁN
BENČURÍK VOJTECH
GUŠTAFÍK JOZEF
HANDREICH JOZEF
CHOVANEC PETER
KUTTNER ALEX.
TRGINA JÁN
TYKO JÁN
1917.
DAIT ĽUDEVÍT
ŠAMAY JOZEF
TYKO ŠTEFAN
VAŠINA ONDREJ
1918.
BÍŇOVSKÝ JOZEF
DEMOVIČ ŠTEFAN
GUŠTAFÍK ŠTEFAN
HORVÁTH JÁN
KLAMO ĽUDEVÍT
KRAUS MARTIN
NOGA MICHAL
SLEZÁK GAŠPAR
SLIMÁK MICHAL
STRAPÁK ŠTEFAN
.
17 ROČNÝ
39
21
34
38
26
35
41
.
23
30
38
30
.
38
19
45
34
19
20
19
35
23
35

 

Zsolt Lehel: Alojz Rigele, Bratislava 2008, str. 41

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy